RWS schrijft prijsvraag De reinigende weg uit

Delft – Wegen naar de Toekomst, het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, schrijft een prijsvraag uit waarmee marktpartijen worden uitgenodigd ideeën in te zenden voor het ontwikkelen van De reinigende weg: een weg die naast de transportfunctie wordt gebruikt voor andere doeleinden. In dit geval door het zodanig toepassen van verontreinigde baggerspecie dat het materiaal wordt gereinigd. Op 14 januari 2004 is er om 10.00 uur een informatiebijeenkomst voor potentiële inzenders bij Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Van den Burgweg 1 te Delft.

Met een lengte van 2.122 kilometer en een gezamenlijke oppervlakte van circa 7.500 hectare leggen rijkswegen fors beslag op de ruimte in Nederland. Naast het asfalt liggen bermen, die gezamenlijk nog eens 14.000 hectare beslaan. Al langere tijd leeft de wens deze ruimte voor meerdere doelen te gebruiken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het idee dat baggerspecie op natuurlijke wijze kan worden gereinigd als het op een veilige manier ingekapseld ligt gedurende een aantal jaren.

Infrastructuur biedt die ruimte en ligt er vaak voor jaren. In de komende decennia komen immers tientallen miljoenen kubieke meters licht en zwaar(der) verontreinigde baggerspecie vrij (bij onder andere het op diepte houden van vaarwegen) waarvoor een bestemming moet worden gevonden.

Reiniging en multifunctioneel gebruik van ruimte Baggerspecie is in potentie al geschikt als bouwstof, maar bevat soms verontreinigingen die het direct toepassen van het materiaal in een werk onmogelijk maken. Met de pilot De reinigende weg gaat Rijkswaterstaat op zoek naar innovatieve technieken en methoden om baggerspecie te reinigen. In dit proces ligt het accent op kennisontwikkeling en stimulering van innovatie in de markt. Naast samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt is nadrukkelijk de intentie aanwezig om bedrijven tot samenwerking te stimuleren om het gewenste resultaat te bereiken. Hierbij worden ook bedrijven die normaal niet of nauwelijks binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)- sector of binnen de Bodemsaneringsector opereren, uitgenodigd aan deze prijsvraag deel te nemen.

Innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst
De pilot De reinigende weg is een proefproject binnen het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Dit programma ontwikkelt op basis van een toekomstvisie voor 2030 concrete proefprojecten en demonstraties, die op korte termijn kunnen bijdragen aan de oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Zo koppelt Wegen naar de Toekomst langetermijn denken aan kortetermijn doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Wegen naar de Toekomst

RWS schrijft prijsvraag De reinigende weg uit | Infrasite

RWS schrijft prijsvraag De reinigende weg uit

Delft – Wegen naar de Toekomst, het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, schrijft een prijsvraag uit waarmee marktpartijen worden uitgenodigd ideeën in te zenden voor het ontwikkelen van De reinigende weg: een weg die naast de transportfunctie wordt gebruikt voor andere doeleinden. In dit geval door het zodanig toepassen van verontreinigde baggerspecie dat het materiaal wordt gereinigd. Op 14 januari 2004 is er om 10.00 uur een informatiebijeenkomst voor potentiële inzenders bij Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Van den Burgweg 1 te Delft.

Met een lengte van 2.122 kilometer en een gezamenlijke oppervlakte van circa 7.500 hectare leggen rijkswegen fors beslag op de ruimte in Nederland. Naast het asfalt liggen bermen, die gezamenlijk nog eens 14.000 hectare beslaan. Al langere tijd leeft de wens deze ruimte voor meerdere doelen te gebruiken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het idee dat baggerspecie op natuurlijke wijze kan worden gereinigd als het op een veilige manier ingekapseld ligt gedurende een aantal jaren.

Infrastructuur biedt die ruimte en ligt er vaak voor jaren. In de komende decennia komen immers tientallen miljoenen kubieke meters licht en zwaar(der) verontreinigde baggerspecie vrij (bij onder andere het op diepte houden van vaarwegen) waarvoor een bestemming moet worden gevonden.

Reiniging en multifunctioneel gebruik van ruimte Baggerspecie is in potentie al geschikt als bouwstof, maar bevat soms verontreinigingen die het direct toepassen van het materiaal in een werk onmogelijk maken. Met de pilot De reinigende weg gaat Rijkswaterstaat op zoek naar innovatieve technieken en methoden om baggerspecie te reinigen. In dit proces ligt het accent op kennisontwikkeling en stimulering van innovatie in de markt. Naast samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt is nadrukkelijk de intentie aanwezig om bedrijven tot samenwerking te stimuleren om het gewenste resultaat te bereiken. Hierbij worden ook bedrijven die normaal niet of nauwelijks binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)- sector of binnen de Bodemsaneringsector opereren, uitgenodigd aan deze prijsvraag deel te nemen.

Innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst
De pilot De reinigende weg is een proefproject binnen het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Dit programma ontwikkelt op basis van een toekomstvisie voor 2030 concrete proefprojecten en demonstraties, die op korte termijn kunnen bijdragen aan de oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Zo koppelt Wegen naar de Toekomst langetermijn denken aan kortetermijn doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Wegen naar de Toekomst