Sluis en stuw Belfeld. Foto: Rijkswaterstaat

Ingenieursdiensten bediening en besturing Maasobjecten gegund aan IMPAKT

Foto: nieuwsbericht Rijkswaterstaat

Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz gaan onderzoeken wat er allemaal moet gebeuren om de systemen voor bediening en besturing van bruggen, sluiten en gemalen in de Maas toekomstbestendig te maken. Het werk is door Rijkswaterstaat gegund aan IMPAKT, het consortium waarin de drie bedrijven vaker samenwerken.

De sluizen, bruggen en gemalen in de Maas en de bijbehorende kanalen zijn voorzien van aandrijfinstallaties die in veel gevallen het einde van hun levensduur naderen. Dat geldt ook voor de systemen voor bediening en besturing, zoals ICT-systemen, elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en apparatuur voor beveiliging en monitoring. Daaronder vallen de camera’s, sensoren, afsluitbomen, oproepinstallaties en scheepvaartseinen.

De objecten en de onderdelen die ze aansturen worden op termijn gerenoveerd, maar Rijkswaterstaat wil eerst weten wat er precies moet gebeuren. Daarvoor is nu IMPAKT in de arm genomen. Binnen dit ingenieursbureau werken Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz vaker samen aan het verwerven en uitvoeren van opdrachten. Recent haalden ze nog een bijzonder werk binnen: de drie bedrijven gaan onderzoeken wat er nodig is om voor de Maeslantkering en Hartelkering CE-markering te kunnen verkrijgen.

Betrouwbaarder functioneren

De nieuwste opdracht voor IMPAKT betreft dus de ingenieursdiensten voor de bediening en besturing van bruggen, sluizen en gemalen in de Maas. Al die systemen, installaties en apparaten moeten zodanig worden gemoderniseerd dat ze toegerust zijn voor de toekomst en betrouwbaarder functioneren, legt Rijkswaterstaat uit. Per object wordt vastgesteld welke ingrepen precies nodig zijn, een werk waar IMPAKT intussen al mee is begonnen.

“Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe in de uitvoering de hinder zo min mogelijk kan zijn, welke vergunningen nodig zijn en wordt er ook een referentie ontwerp gemaakt. Op basis van deze inventarisatie vindt verdere besluitvorming over de aanpak plaats, gevolgd door de voorbereiding en aanbesteding van het contract voor de uitvoering.” Intussen brengt RWS de wensen en eisen van belanghebbenden in kaart. Uitgangspunt is dat uitvoering zo min mogelijk hinder met zich meebrengt, maar er wordt bijvoorbeeld ook rekening mee gehouden dat sommige objecten de status van monument hebben en dus een alternatieve aanpak vereisen.

Werk vanaf 2026 uitvoeren

“Na een grondige analyse van hoe alles erbij ligt in deze planuitwerkingsfase, wordt vooruit gekeken naar wat dat betekent voor de korte en lange termijn. Verwachting is dat de uitvoering van het uiteindelijke werk vanaf 2026 zal plaatsvinden. Hiervoor zal nog een aanbesteding moeten plaatsvinden”, aldus Rijkswaterstaat. Deze organisatie gaat ook civieltechnische en werktuigbouwkundige maatregelen nemen aan de stuwen op de Maas. Omdat dat om andere expertise en kennis vraagt, ligt dit bij een ander projectteam en binnenkort start de aanbesteding.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Ingenieursdiensten bediening en besturing Maasobjecten gegund aan IMPAKT | Infrasite
Sluis en stuw Belfeld. Foto: Rijkswaterstaat

Ingenieursdiensten bediening en besturing Maasobjecten gegund aan IMPAKT

Foto: nieuwsbericht Rijkswaterstaat

Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz gaan onderzoeken wat er allemaal moet gebeuren om de systemen voor bediening en besturing van bruggen, sluiten en gemalen in de Maas toekomstbestendig te maken. Het werk is door Rijkswaterstaat gegund aan IMPAKT, het consortium waarin de drie bedrijven vaker samenwerken.

De sluizen, bruggen en gemalen in de Maas en de bijbehorende kanalen zijn voorzien van aandrijfinstallaties die in veel gevallen het einde van hun levensduur naderen. Dat geldt ook voor de systemen voor bediening en besturing, zoals ICT-systemen, elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en apparatuur voor beveiliging en monitoring. Daaronder vallen de camera’s, sensoren, afsluitbomen, oproepinstallaties en scheepvaartseinen.

De objecten en de onderdelen die ze aansturen worden op termijn gerenoveerd, maar Rijkswaterstaat wil eerst weten wat er precies moet gebeuren. Daarvoor is nu IMPAKT in de arm genomen. Binnen dit ingenieursbureau werken Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz vaker samen aan het verwerven en uitvoeren van opdrachten. Recent haalden ze nog een bijzonder werk binnen: de drie bedrijven gaan onderzoeken wat er nodig is om voor de Maeslantkering en Hartelkering CE-markering te kunnen verkrijgen.

Betrouwbaarder functioneren

De nieuwste opdracht voor IMPAKT betreft dus de ingenieursdiensten voor de bediening en besturing van bruggen, sluizen en gemalen in de Maas. Al die systemen, installaties en apparaten moeten zodanig worden gemoderniseerd dat ze toegerust zijn voor de toekomst en betrouwbaarder functioneren, legt Rijkswaterstaat uit. Per object wordt vastgesteld welke ingrepen precies nodig zijn, een werk waar IMPAKT intussen al mee is begonnen.

“Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe in de uitvoering de hinder zo min mogelijk kan zijn, welke vergunningen nodig zijn en wordt er ook een referentie ontwerp gemaakt. Op basis van deze inventarisatie vindt verdere besluitvorming over de aanpak plaats, gevolgd door de voorbereiding en aanbesteding van het contract voor de uitvoering.” Intussen brengt RWS de wensen en eisen van belanghebbenden in kaart. Uitgangspunt is dat uitvoering zo min mogelijk hinder met zich meebrengt, maar er wordt bijvoorbeeld ook rekening mee gehouden dat sommige objecten de status van monument hebben en dus een alternatieve aanpak vereisen.

Werk vanaf 2026 uitvoeren

“Na een grondige analyse van hoe alles erbij ligt in deze planuitwerkingsfase, wordt vooruit gekeken naar wat dat betekent voor de korte en lange termijn. Verwachting is dat de uitvoering van het uiteindelijke werk vanaf 2026 zal plaatsvinden. Hiervoor zal nog een aanbesteding moeten plaatsvinden”, aldus Rijkswaterstaat. Deze organisatie gaat ook civieltechnische en werktuigbouwkundige maatregelen nemen aan de stuwen op de Maas. Omdat dat om andere expertise en kennis vraagt, ligt dit bij een ander projectteam en binnenkort start de aanbesteding.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam