Brug en kade Amsterdam. Foto: iStock / Adisa

Werk aan bruggen en kades Amsterdam moet twintig keer zo snel

Brug en kade Amsterdam. Foto: iStock / Adisa (onbeperkt gebruik)

De gemeente Amsterdam heeft de ingenieursdiensten voor het programma Bruggen en Kademuren gegund aan Witteveen+Bos, Antea Group en Arcadis/Fugro. Het doel is om alle werkzaamheden inzake deze kwetsbare objecten twintig keer sneller te gaan doen dan nu het geval is. De contracten hebben een looptijd van zes jaar, wat met verlengingen kan oplopen tot tien jaar.

Amsterdam telt zo’n 850 bruggen en 200 kilometer aan kademuren die aan vernieuwing of vervanging toe zijn. Een klein jaar geleden werd die noodzaak nog eens onderstreept toen er aan de Grimburgwal een kade deels instortte. Onderzoek wees uit dat een combinatie van factoren dit had veroorzaakt. En in het kader van de grote uitdaging die er ligt, werd begin dit jaar de vernieuwing van de circa 200 kilometer aan Amsterdamse kademuren gegund aan drie bedrijven.

Intensief en nauw samenwerken

Nu is in het kader van het programma Bruggen en Kademuren dus het ingenieurswerk gegund. Samen met het gemeentelijke ingenieursbureau gaan de drie winnende partijen de komende zes tot tien jaar de ingenieursdiensten leveren over de volle breedte van de opgave, van onderzoek tot uitvoering. De samenwerkingsovereenkomst (SOK) Ingenieursdiensten voor het programma Bruggen en Kademuren is ingericht op een intensieve en nauwe samenwerking, legt de gemeente uit.

“De externe partijen schuiven aan als gelijkwaardige partners van het programma Bruggen en Kademuren. Het doel is om samen met alle interne en externe ketenpartners de werkzaamheden te versnellen met een factor twintig. Dat betekent niet alleen in een veel hoger tempo vernieuwen, maar ook bijvoorbeeld versneld de kennis over de objecten op orde brengen, levensduurverlengende maatregelen ontwikkelen en sneller in staat zijn tot het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen.”

Echt anders werken

Om dat voor elkaar te krijgen, is er meer nodig dan alleen de werkwijze optimaliseren. Dat zegt Ivo Visser van het programma Bruggen en Kademuren. “We moeten anders gaan werken: seriematiger, met gestandaardiseerde werkpakketten en in een gestroomlijnde keten. We moeten alle schakels nauw op elkaar laten aansluiten. Daarvoor is een stabiele stroom van projecten nodig, en een open en transparante manier van samenwerken waarbij continu leren en verbeteren de norm is.”

Witteveen+Bos, Arcadis/Fugro en de Antea Group zijn zeer te spreken over de lange looptijd van de samenwerking, die met verlengingen dus kan oplopen van zes tot tien jaar. Het biedt onder meer de mogelijkheid om de onderlinge samenwerking naar een zo hoog mogelijk plan te tillen en de werkzaamheden inderdaad met de beoogde factor twintig te versnellen. De drie partijen gaan zich binnen de samenwerking met tal van werkzaamheden bezighoude: “ontwerpen, contracten, inspecties en herberekeningen, maar ook advies bij de programmering en ondersteuning bij innovatieve fieldlabs.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.