Haven Antwerpen start marktverkenning voor waterbus

Een waterbus op de Schelde. Sinds havenschepen Marc Van Peel enkele maanden geleden aankondigde dat het Havenbedrijf Antwerpen werk zal maken van dit nieuwe, maar vooral duurzame transportmiddel, werd er achter de schermen hard gewerkt om de eerste waterbuslijn tegen de zomer van 2017 te laten uitvaren. “Het enthousiasme van de bedrijven in de haven en van de Antwerpenaren voor dit nieuwe initiatief is bijzonder groot”, zegt havenschepen Marc Van Peel. “Het concept van de waterbus heeft al in andere steden zijn waarde bewezen. In een stad als Antwerpen, met de tweede grootste haven van Europa, moeten we een dergelijk initiatief met succes kunnen lanceren en uitbouwen”, aldus Van Peel.

Om het project van de Antwerpse waterbus verder uit te werken, start het Havenbedrijf nu met een internationale marktverkenning waarmee het informatie wil verzamelen. Aan de hand van een reeks vragen wil het Havenbedrijf een beter zicht krijgen op de reeds bestaande partijen voor de exploitatie van de waterbus en de beschikbare schepen op de markt. Daarnaast wil het Havenbedrijf het concept dat tot dusver werd ontwikkeld, toetsen aan de markt. Op basis van de informatie die nu verzameld wordt, zal er in een volgende fase een aanbesteding worden uitgeschreven waarmee het Havenbedrijf op zoek gaat naar een uitbater voor de waterbus.

Duurzame mobiliteit
Een reeks van ingrijpende infrastructuurwerken zal de komende jaren een belangrijke impact hebben op de mobiliteit in en de bereikbaarheid van de Antwerpse regio. Met de waterbus wil het Havenbedrijf de havenwerknemers een duurzaam alternatief aanbieden om snel en efficiënt hun werkplek te bereiken. “Een goed werkende waterbus moet mensen kunnen overtuigen om hun wagen thuis te laten. De Schelde is immers een onbenutte snelweg voor woon-werkverkeer die we nu, in een fase van ingrijpende werken, optimaal moeten inzetten”, zegt havenschepen Marc Van Peel. De waterbus zal zich in eerste instantie richten op woon-werkverkeer, maar ook toeristen en recreanten zullen op de waterbus kunnen stappen.

Routes
Op basis van uitgebreide contacten en analyses de voorbije maanden, heeft het Havenbedrijf drie lijnen voor de waterbus uitgetekend. De eerste lijn of havenlijn loopt van Antwerpen-Centrum (Steenplein) tot aan Fort Liefkenshoek in Beveren en kan de verzadigde Scheldekruisingen in Antwerpen (Waasland- en Kennedytunnel) helpen ontlasten. De tweede lijn is een fietsveer op het Kanaaldok ter hoogte van de Lillobrug. Voor fietsers is de Lillobrug nu immers een onbetrouwbare verbinding, wat ofwel lange wachttijden oplevert, ofwel een omweg van ruim 10 kilometer. De derde lijn of regiolijn gaat van Temse tot Antwerpen-Centrum (Steenplein) en zal voornamelijk passagiers stroomopwaarts richting Antwerpen vervoeren.

Deze routes zijn nog niet definitief en zullen, in samenspraak met de bedrijven in de haven en met de uiteindelijke exploitant, verder verfijnd worden. Aangezien een aantal voorziene halteplaatsen nog niet gerealiseerd zijn, zullen de verschillende lijnen gefaseerd in gebruik worden genomen.

Meer informatie
De marktbevraging is te raadplegen door te klikken op volgende link:
www.portofantwerp.com/nl/marktbevraging-waterbus

Met onderstaande link kan beeldmateriaal worden gedownload van de steiger aan het Steenplein. Copyright Havenbedrijf Antwerpen.
www.havenvanantwerpen.be/transfer/file.php?fn=W24Vona01IAGQi4-Beeldmateriaal.zip

Het Havenbedrijf vraagt geïnteresseerde kandidaten om hun informatie te bezorgen voor 22 mei, door een mail te sturen naar jan.buytaert@portofantwerp.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Antwerpen (Port of Antwerp)