Boskalis: opdracht ter bescherming van Nord Stream gaspijpleidingen

steen storten op 1.220 kilometer gaspijpleidingen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een LoI (Letter of Intent) verkregen om steen te storten op de 1.220 kilometer lange “Nord Stream” gaspijpleidingen. De pijpleidingen verbinden Rusland met Noord-Duitsland via de Baltische Zee. De contractwaarde wordt geschat op circa € 100 miljoen; het aandeel van Boskalis daarin bedraagt circa € 50 miljoen.

Eerder, in januari 2009, verwierf Boskalis al de opdracht om zeebed interventies uit te voeren, voorafgaand aan de installatie van de twee 48 inch-gaspijpleidingen. In dit aanvullende contract zal Boskalis de kritieke segmenten van de geïnstalleerde pijpleidingen voorzien van stenenbermen. Het project wordt één van de grootste op zichzelf staande stenencontracten dat ooit is uitgevoerd ter bescherming van pijpleidingen. Het steen – grof grind met een diameter van doorgaans minder dan 10 centimeter – zal worden aangekocht uit landen gelegen aan de Baltische Zee en zullen moeten voldoen aan bepaalde technische en ecologische criteria. Ze dienen geen klei, leem, kalk, vegetatie of ander schadelijk materiaal te bevatten. De stenen dienen zich te gedragen als elk ander bestaand inert materiaal op de zeebodem waarbij ze binnen een paar jaar opnieuw worden gekoloniseerd. In ondiep water, zal dit door algen gebeuren en in dieper water, waar zuurstof en licht schaars zijn, zal het oppervlak van de stenen worden gekoloniseerd door micro-organismen.

In het voortraject van dit project heeft Boskalis Offshore nauw samengewerkt met de main contractor Saipem. Het werk wordt in een 50/50 samenwerkingsverband uitgevoerd waarbij twee en mogelijk drie valpijpschepen worden ingezet, afhankelijk van het pijpenlegschema. Het project zal in 2011 starten en in 2012 worden afgerond.

Boskalis is de afgelopen jaren sterk gegroeid in energie-gerelateerde offshore activiteiten. Ook voor de komende periode voorziet Boskalis volop mogelijkheden voor verdere groei. Daarbij profiteert de onderneming ook van de sterke safety record die het de afgelopen jaren heeft opgebouwd bij dergelijke projecten.

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macroeconomische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, druk als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Deze offshore project onderstreept de noodzaak voor infrastructuur om in de grote vraag naar energie te kunnen voorzien.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met de activiteiten van SMIT leveren wij een breed spectrum aan maritieme diensten en hebben daarnaast strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in de offshore dienstverlening (Lamnalco). Wij hebben belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten, beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 1.000 units en zijn actief in circa 65 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft inclusief haar aandeel in partnerships circa 14.000 medewerkers in dienst. In 2010 viert Boskalis haar 100-jarig bestaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv