Royal Haskoning onderzoekt overstromingsrisico’s in New Orleans

New Orleans vreest orkaan Gustav

Nijmegen – Dinsdag 2 september 2008 wordt orkaan Gustav verwacht bij New Orleans en deze kan uitgroeien tot een storm van de 2e of 3e categorie. Ook medewerkers van Royal Haskoning bevinden zich in het mogelijk te evacueren gebied. De stad vreest voor nieuwe overstromingen, afhankelijk van de route van de storm. Een dag vantevoren is ongeveer te zeggen hoe de orkaan zich verplaatst.

US Army Corps Engineering (USACE) adviseert de beslissingnemers in het gebied over de risico’s die het gebied loopt. “We worden de komende dagen misschien geëvacueerd. Momenteel zijn er voorspellingen dat de storm ten westen van New Orleans uitkomt. Hopelijk blijft de schade beperkt.” Zegt Mathijs van Ledden, projectleider ter plekke.

Vanaf het eerste uur (2006) werkt Royal Haskoning in opdracht van USACE aan de wederopbouw van New Orleans na orkaan Katrina. Het advies-, ingenieurs- en architectenbureau berekent de overstromingsrisico’s met behulp van computermodellen. Ze levert daarmee een bijdrage aan het verbeteren van de veiligheid van de stad. “Het USACE heeft van het Congres de opdracht gekregen om de stad een bescherming te bieden tegen een storm met een kans van 1% per jaar in 2011. Het programma hiervoor kost ongeveer 15 miljard dollar en op dit moment is circa 20% van het project af. Met name aan de oostkant van de stad moet nog heel veel gebeuren om de beloofde bescherming te bieden tegen overstromen, onder andere door de bouw van een stormvloedkering. Dit is het grootste ontwerp- en bouwproject in de Amerikaanse geschiedenis en de geraamde kosten van de kering bedragen rond de 700 miljoen dollar.” legt Van Ledden, uit.

Pam Taylor, buurvrouw van Van Ledden maakt zich toch wel zorgen, "Het USACE heeft afgelopen jaren voornamelijk de plekken aangepakt waar het mis is gegaan. Maar de volgende keer kan het weer mis gaan op andere plekken. Het is een systeem en dat is zo zwak als de zwakste schakel", zegt ze. "Gelukkig zijn jullie als Nederlanders hier om de stad echt veilig te maken tegen overstromen".

Onlangs verkreeg de organisatie een nieuwe opdracht om de effectiviteit van compartimentering van de Orleans Metro Polder te onderzoeken. De nieuwe opdracht is gericht op beperking van schade als het toch nog ergens dreigt mis te gaan. “In eerste instantie kijken we naar het gebruik van hoger gelegen spoorlijnen die door de stad lopen en die als binnendijken zouden kunnen fungeren om ervoor te zorgen dat bij een dijkdoorbraak niet de hele polder onder water stroomt”, zegt Van Ledden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een overstromingsmodel dat is ontwikkeld door de TU Delft. Ook hun expertise wordt ingezet in door middel van een assistentie bij de berekeningen en een review. Eind oktober worden de eerste resultaten van de verkennende berekeningen opgeleverd.

Royal Haskoning

Royal Haskoning is het oudste adviesbureau in Nederland opgericht in 1881 en biedt werkgelegenheid aan 4300 medewerkers in 68 kantoren in 24 verschillende landen.

Royal Haskoning is een internationaal opererend en multidisciplinair bureau. Consultants, architecten en ingenieurs adviseren op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur & transport, architectuur & bouw, gebouwinstallaties, industriële installaties, projectmanagement, water & watermanagement, milieu, kust & rivieren, havens en maritieme projecten. Overheden en bedrijfsleven wereldwijd weten de organisatie onder andere te vinden vanwege de aandacht voor duurzame interactie tussen de mens en zijn omgeving.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Royal Haskoning leidt dijkverzwaring New Orleans

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Haskoning