Start zandsuppleties Noord-Hollandse kust

Bloemendaal en Zandvoort Zuid eerst

Rijkswaterstaat is op 3 juni 2008 gestart met een vooroeversuppletie voor de kust van Bloemendaal. Om structurele erosie van de kust tegen te gaan wordt er een miljoen kubieke meter (m3) zand aangebracht. Volgende week start de vooroeversuppletie bij Zandvoort Zuid, ter grootte van 500.000 m3 zand. Deze suppleties zijn in het najaar gereed. Gebruikers van het strand ondervinden geen overlast van de suppleties.

Daarnaast staan er in Noord-Holland nog twee vooroeversuppleties gepland. Een suppletie van zeven miljoen m3 zand tussen Den Helder en Camperduin en een suppletie van 1,3 miljoen m3 zand voor de kust van Texel, ter hoogte van de Eierlandse Dam. Deze suppleties starten naar verwachting in september 2008. Dit vanwege de aanvraag van vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet), waarmee een toetsing plaats vindt van de ecologische effecten van het suppleren.

Suppletieschema 2008

De vooroeversuppleties in Noord-Holland maken onderdeel uit van het landelijke suppletieprogramma 2008, waarbij Rijkswaterstaat in totaal ruim 13 miljoen m3 zand suppleert. Met zandsuppleties op het strand of onder water op de vooroever bestrijdt Rijkswaterstaat op efficiënte wijze de structurele erosie van de kust. Zo wordt Nederland niet kleiner en stijgt de zeebodem mee met de zeespiegel. Ook draagt Rijkswaterstaat zo bij aan het in stand houden van de grootste waterkering: de duinen. Kustbeheer is natuurlijk beheer omdat het aansluit bij de dynamiek van het zandige kustsysteem. Kustfuncties zoals veiligheid, waterwinning, recreatie, economie en natuur blijven hierdoor behouden.

Vooroever- of strandsuppletie

De omstandigheden op de suppletielocatie bepalen de keuze voor een strandsuppletie of een vooroeversuppletie. Uitgangspunt is: waar kan onderwater, waar het moet op het strand. Het meeste zand wordt onder water aangebracht. Vooroeversuppleties hebben als voordeel dat ze goedkoper zijn en gedurende een langere tijd een positief effect hebben op de kust. Daarnaast kan een suppletie onder water in principe het hele jaar door plaatsvinden en veroorzaakt deze geen overlast voor de gebruikers van het strand. Het resultaat van een vooroeversuppletie is minder zichtbaar. Maar in veel gevallen geeft het al binnen een jaar een positief resultaat op de kustlijn. Strandsuppleties hebben als voordeel dat ze direct effect hebben op de ligging van de kustlijn. Zodra zand op het strand is gestort, is het strand hoger en breder.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Zandsuppleties voor 2008 vastgesteld

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland