Aanleg passantenhaven op eiland Driewegsluis

Leeuwarden – De Provincie Fryslân en de gemeente Weststellingwerf zullen samenwerken om op het westelijke eiland Driewegsluis een nieuwe passantenhaven, met sanitaire voorzieningen, en gelijktijdig een ecologische verbindingszone aan te leggen. Met Staatsbosbeheer en it Fryske Gea zijn afspraken over een dergelijke zone in een overeenkomst vastgelegd. Gedeputeerde Staten hebben daar nu mee ingestemd.

De passantenhaven, aan te leggen in het kader van het Friese Merenprojekt, komt in de zogenoemde ‘ecologische hoofdstructuur’ tussen de natuurgebieden Rottige Meenthe en Lindevallei. Staatsbosbeheer en it Fryske Gea hadden aanvankelijk bezwaar tegen een haven op deze plaats. Nu de twee natuurgebieden verbonden worden door een ecologische zone en de afspraken daarover goed geregeld zijn, hebben de natuurorganisaties hun bezwaar laten varen.

Het gaat bij de ecologische zone om een strook van ongeveer 400 meter lang en ten minste 25 meter breed. De zone wordt bij voorkeur aangelegd op grondgebied van de gemeente Steenwijkerland in de Provincie Overijssel, langs de zuidoever van de Linde. Daarover wordt nog gepraat met de provincie Overijssel. Zijn deze besprekingen niet succesvol, dan zullen Provincie en gemeente proberen aan de oost- en noordkant van de Driewegsluis een alternatief te maken.

De Provincie en de gemeente Weststellingwerf zullen de inrichtingskosten (€50.000) van de ecologische zone op zich nemen, staat in de overeenkomst met de natuurorganisaties. Deze kosten worden betaald uit het plan van het Friese Merenproject voor de passantenhaven. Het geld om de nodige hectares aan te kopen, zal moeten komen uit landelijk geld voor de ecologische hoofdstructuur (EHS-middelen).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân