Nieuw record voor haven Amsterdam

Amsterdam – De Amsterdamse haven heeft in 2005 een nieuw record geboekt. Volgens nog voorlopige cijfers komt de groei uit op 3%, waardoor de totale overslag in Amsterdam ongeveer 53,5 miljoen ton zal bedragen. De groei is hoofdzakelijk te danken aan een flinke toename van de olieproducten (+25%).

Dit maakte de Amsterdamse havendirecteur Hans Gerson vandaag bekend tijdens zijn kersttoespraak voor het personeel. Gerson kondigde ook aan dat de haven in 2006 opnieuw het record zal breken.

De groei in Amsterdam compenseert de terugval in de overige Noordzeekanaalgemeenten (Velsen-IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad), waar met name bij Corus in IJmuiden minder goederen zijn overgeslagen. De gezamenlijke havens langs het Noordzeekanaal zullen in 2005 het record van 2004 evenaren.

Afstevenen

Hans Gerson is optimistisch over de 2006 omdat hij de groei verwacht in verschillende sectoren. “De vraag naar olieproducten blijft stijgen, de betreffende bedrijven hebben een uitbreiding van hun capaciteit in gang gezet. Daarnaast verwacht ik dat de containerterminal Ceres Paragon, die in de tweede helft van 2005 zijn eerste klant kreeg, in 2006 een fors grotere bijdrage zal leveren aan ons resultaat. En ook de overslag in kolen, die in 2005 wat terugliep, zal flink groeien. We stevenen af op heel mooie cijfers. Het percentage van 16% uit 2004 zullen we niet halen, maar we zullen zeker de 3% van 2005 overstijgen.”

Betuwelijn

De al jarenlang aanhoudende groei van de overslag is een van de redenen geweest waar het Amsterdamse havenbedrijf heeft besloten te participeren in het consortium dat de Betuweroute gaat exploiteren. Dankzij een aantakking op de Betuwelijn bij Geldermalsen kunnen in Amsterdam overgeslagen goederen vanaf 2007 ook per trein snel het Duitse achterland bereiken.

Gronduitgifte

In 2005 is 20 hectare grond uitgegeven. Dit is het netto aantal hectares (uitgifte minus vrijgekomen grond).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam