Eerste gedeelte retentiebekken Maaswerken voltooid

Maastricht РDe aanleg van het eerste deel van het retentiebekken is afgerond. In de afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat Maaswerken in de gemeente Haelen een retentiebekken aangelegd. Het retentiebekken langs het Lateraalkanaal is ̩̩n van de hoogwaterbeschermingsmaatregelen die Rijkswaterstaat Maaswerken de komende jaren realiseert.

Het retentiebekken in de gemeente Haelen is Рsamen met het retentiebekken dat straks in de gemeente Heel wordt aangelegd Р̩̩n van de maatregelen die de bewoners langs de Maas bescherming biedt tegen hoogwater. Bij extreem hoogwater loopt het water vanuit de Maas en het Lateraalkanaal het gebied in. Daarmee daalt de waterstand in de rivier tussen Roermond en Mook en Middelaar met gemiddeld tien centimeter. Bijkomend voordeel voor Haelen is dat de overstromingskans in dit gebied daalt van jaarlijks naar eens per 140 jaar. De werkzaamheden aan het retentiebekken zijn uitgevoerd door aannemersbedrijf Van den Biggelaar.

Start aanbesteding zuidelijk retentiebekken
Naar verwachting start Rijkswaterstaat Maaswerken eind 2006 met de aanleg van het retentiebekken in de gemeente Heel, ten zuiden van de N280. In januari 2006 start hiervoor de aanbestedingsprocedure. Rijkswaterstaat Maaswerken probeert de overlast tijdens de uitvoering van het project zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt de aan- en afvoer van grond zoveel mogelijk buiten de woonkernen gehouden.

3D-visualisatie retentiebekken
Op kunt u de 3D-visualisatie bekijken die laat zien hoe het retentiebekken instroomt als de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken