Onderzoek naar plan Port of Brabant

‘s-Hertogenbosch – De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant onderzoeken de haalbaarheid van het plan ‘Port of Brabant’. Dat zijn het college van Gedeputeerde Staten en het college van B. en W. van de gemeente Moerdijk overeengekomen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen gevolgen hebben voor het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek.

De colleges van B. en W. en G.S. hebben besloten tot de instelling van een gezamenlijke stuurgroep die de financiële, technische en kwantitatieve haalbaarheid van het alternatief van de gemeente Moerdijk gaat onderzoeken. De resultaten moeten voor het einde van het jaar beschikbaar zijn. De gemeente en de provincie zullen daarna hun conclusies trekken over het vervolg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant