Overeenstemming over aanpak Rijkelse Bemden

Den Haag – Projectorganisatie De Maaswerken en de gemeente Beesel hebben overeenstemming bereikt over de aanpak bij het herstel van de Rijkelse Bemden. Ook is duidelijk welke vergunningen nodig zijn om de oorspronkelijke situatie in de plas te herstellen en de gestorte grond uit de plas te verwijderen en af te voeren. In september start de vergunningenprocedure. Het zal zo’n negen maanden duren totdat alle vergunningen zijn verleend.

Het herstel van de Rijkelse Bemden is nodig omdat eind jaren ’90 door De Maaswerken als proefproject een stuk rivierverruiming is uitgevoerd waarbij de afgegraven oevergrond is gestort in de plas. In 2001 bleek dat het storten niet volgens de geldende regels had plaatsgevonden. Het alsnog vergunnen was niet mogelijk. Vorig jaar besloot staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat dan ook om de oorspronkelijke situatie te herstellen en de gestorte Maasgrond uit de plas te verwijderen en af te voeren.

De uitvoering van het project wordt via een aanbesteding op de markt gezet. De grond wordt afgevoerd naar een gecertificeerde inrichting voor het bewerken en/of storten van grond. Na bewerking wordt het overgebleven verontreinigde deel gestort in een daarvoor ingericht depot, bijvoorbeeld het landelijk depot IJsseloog. Net als het afgraven zal ook de afvoer van de grond plaatsvinden via het water. Hierdoor blijft de overlast voor de omgeving beperkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat