WATERKERINGEN

Afstudeerscriptie over Zeeuwse dijken dingt mee naar prijs

De zee Silas Bausch/Unsplash

Student Tim Vanassche aan de opleiding Civiele Techniek aan de Hogeschool Zeeland heeft onderzoek verricht naar de waterveiligheid van de primaire waterkeringen in Zeeland. Hij is daar kennelijk goed in geslaagd, want het onderzoeksproject is genomineerd voor de Waterbouwprijs 2022.

Vanassche onderzocht het faalmechanisme van de dijken. Door de combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling zijn de dijken steeds belangrijker om een watersnoodramp zoals in 1953 te voorkomen. Om de veiligheid achter de dijken te kunnen waarborgen, worden de dijken nu elke twaalf jaar getoetst aan de eisen van de Waterwet.

Doorlatendheid

Sinds 2017 is er een nieuwe beoordeling van de waterveiligheid van alle dijkringen geïntroduceerd, namelijk het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017). Hier worden diverse faalmechanismes getoetst om de sterkte van de dijk te contoleren. Voor het onderzoek voerde Vanassche gevoeligheidsanalyses uit, waarbij hij met name keek naar de neerslag en de doorlatendheid van de dijk.

De prijs wordt op 17 november 2022, tijdens de Waterbouwdag in het Beatrix Theater in Utrecht, uitgereikt voor de beste afstudeerscriptie, zowel op HBO- als WO-niveau.

Auteur: Redactie