GETIJDENNATUUR

Eerste gat in dijk tussen Westerschelde en Hedwigepolder

Doorgestoken dijk van de Hedwigepolder provincie Zeeland

Het zal velen verdriet doen en anderen juist blij maken. Sinds kort staat het Hedwige-Prospergebied opnieuw in verbinding met de Westerschelde. Daarmee komt de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject in een laatste fase. Nieuwe getijdennatuur met slikken en schorren kan zich nu langzaam ontwikkelen.

Via een geul in de Prosperpolder stroomt het Zeescheldewater het Hedwige-Prospergebied binnen. Dat is een bijzondere gebeurtenis in het jarenlange traject om de twee polders, goed voor 465 hectaren, weer te verbinden met de Zeeschelde: de Hedwigepolder op Nederlands grondgebied en de Prosperpolder aan Vlaamse kant.

Krekenstelsel

Op 24 oktober is de verbinding gemaakt tussen de Zeeschelde en het Hedwige-Prospergebied. Ter hoogte van de geul in het Scheldeschor is de Scheldedijk tijdens laagwater afgegraven. Door de hoge waterstanden door springtij, stroomde het eerste Zeescheldewater bij vloed het achterliggende gebied in. Bij elke eb- en vloedbeweging zal het water steeds verder het gebied instromen, en geleidelijk de nieuwe waterkerende dijk bereiken. Daarbij stuurt het nieuwe krekenstelsel – gegraven in de oude kreken die er zo’n honderd jaar geleden, voor de inpoldering, nog lagen – het water de juiste kant op.

Panoramaheuvel

Het afgraven van de Scheldedijk zal nog tot eind 2022 duren. Met het materiaal dat vrijkomt bij het afgraven van de dijken, wordt een panoramaheuvel gemaakt. Van hieruit kunnen bezoekers straks de getijdennatuur beleven. Tot midden 2023 volgen nog infrastructuurwerken rondom het gebied. Zo moet de Sieperdadijk ook nog verder worden afgegraven en de bermweg langs de leidingendam nog worden geprofileerd.

Getijdennatuur

Het Hedwige-Prosperproject maakt deel uit van de Scheldeverdragen tussen Vlaanderen en Nederland en is een unieke samenwerking waarbij Vlaanderen ook aan de slag ging op Nederlands grondgebied. Aan Vlaamse kant maakt het project deel uit van het Sigmaplan (met als uitvoerders De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos), aan Nederlandse kant valt de uitbreiding van de getijdennatuur onder het Natuurpakket Westerschelde. (bron: provincie Zeeland)

Lees ook:

Ontpoldering Hertogin Hedwigepolder mag doorgaan

RvS: Verruiming en verdieping Westerschelde mag doorgaan

Auteur: Redactie

Eerste gat in dijk tussen Westerschelde en Hedwigepolder | Infrasite
GETIJDENNATUUR

Eerste gat in dijk tussen Westerschelde en Hedwigepolder

Doorgestoken dijk van de Hedwigepolder provincie Zeeland

Het zal velen verdriet doen en anderen juist blij maken. Sinds kort staat het Hedwige-Prospergebied opnieuw in verbinding met de Westerschelde. Daarmee komt de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject in een laatste fase. Nieuwe getijdennatuur met slikken en schorren kan zich nu langzaam ontwikkelen.

Via een geul in de Prosperpolder stroomt het Zeescheldewater het Hedwige-Prospergebied binnen. Dat is een bijzondere gebeurtenis in het jarenlange traject om de twee polders, goed voor 465 hectaren, weer te verbinden met de Zeeschelde: de Hedwigepolder op Nederlands grondgebied en de Prosperpolder aan Vlaamse kant.

Krekenstelsel

Op 24 oktober is de verbinding gemaakt tussen de Zeeschelde en het Hedwige-Prospergebied. Ter hoogte van de geul in het Scheldeschor is de Scheldedijk tijdens laagwater afgegraven. Door de hoge waterstanden door springtij, stroomde het eerste Zeescheldewater bij vloed het achterliggende gebied in. Bij elke eb- en vloedbeweging zal het water steeds verder het gebied instromen, en geleidelijk de nieuwe waterkerende dijk bereiken. Daarbij stuurt het nieuwe krekenstelsel – gegraven in de oude kreken die er zo’n honderd jaar geleden, voor de inpoldering, nog lagen – het water de juiste kant op.

Panoramaheuvel

Het afgraven van de Scheldedijk zal nog tot eind 2022 duren. Met het materiaal dat vrijkomt bij het afgraven van de dijken, wordt een panoramaheuvel gemaakt. Van hieruit kunnen bezoekers straks de getijdennatuur beleven. Tot midden 2023 volgen nog infrastructuurwerken rondom het gebied. Zo moet de Sieperdadijk ook nog verder worden afgegraven en de bermweg langs de leidingendam nog worden geprofileerd.

Getijdennatuur

Het Hedwige-Prosperproject maakt deel uit van de Scheldeverdragen tussen Vlaanderen en Nederland en is een unieke samenwerking waarbij Vlaanderen ook aan de slag ging op Nederlands grondgebied. Aan Vlaamse kant maakt het project deel uit van het Sigmaplan (met als uitvoerders De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos), aan Nederlandse kant valt de uitbreiding van de getijdennatuur onder het Natuurpakket Westerschelde. (bron: provincie Zeeland)

Lees ook:

Ontpoldering Hertogin Hedwigepolder mag doorgaan

RvS: Verruiming en verdieping Westerschelde mag doorgaan

Auteur: Redactie