Rijkswaterstaat en waterschappen ‘goed voorbereid op hoogwater’

Stuwensemble Nederlek en Rijn. Foto-RWS
Foto: RWS

De waterschappen en Rijkswaterstaat geven aan goed te kunnen omgaan met het hoogwater waar nu op verschillende plekken in Nederland sprake van is. De waterschappen houden extra inspecties en sluiten waar nodig dijkdoorgangen. RWS opent stuwen, sluit hoogwaterkeringen en zet sluizen op een kier als de omstandigheden dat vereisen.

Zowel RWS als de Unie van Waterschappen (UVW) geven aan goed voorbereid te zijn op hoogwater en eventuele ontwikkelingen daarin scherp in de gaten te houden. “Als de waterstand boven de 12 meter boven NAP komt, treden de rivieren buiten de oevers en zijn maatregelen nodig. Door slim watermanagement weet Rijkswaterstaat hoeveel water er aankomt en zorgen we ervoor dat het water vlot en veilig naar de zee kan worden afgevoerd.”

Rijkswaterstaat heeft inmiddels de stuwen in de Nederrijn-Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein geopend. Ook is de hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal gesloten. Deze beschermt het achterland in het westen tegen opkomend hoogwater vanaf de Lek. Verder staan de Haringvlietsluizen op een kier.

Volop gespuid in zee

“Deze sluizen liggen tussen de monding van het Haringvliet en de Noordzee en regelen het waterpeil op een manier die vergelijkbaar is met het open- of dichtdraaien van een kraan. In het geval van hoogwater op de Rijn of Maas voeren de sluizen een groot deel van het toegestroomde water af naar de Noordzee. Er wordt dan dus volop gespuid in zee.”

De Unie van Waterschappen geeft aan dat met name in de Rijn, Maas, Overijsselse Vecht en in het IJsselmeergebied het water nu hoger dan normaal staat. “Zo is de waterstand van de Rijn bij Lobith op dit moment circa 14,52 meter boven NAP. De komende dagen zal dit naar verwachting oplopen tot 14,70 meter. Dat peil komt maar eens in de 5 jaar voor.”

Warm van worden

“De waterschappen houden extra inspecties”, vervolgt de koepelorganisatie. “Ook sluiten ze coupures – de doorgangen in een dijk – en treffen ze voorbereidingen voor als het water verder stijgt. Ze zijn dus alert en houden de situatie goed in de gaten. Diep in hun hart worden de medewerkers van de waterschappen zelfs wel een beetje warm van hoogwater: hier doen ze het voor.”

De verwachting is nu dat het waterpeil richting het weekend nog wat zal stijgen, om daarna weer af te nemen. Daarbij houdt Rijkswaterstaat nog wel een slag om de arm, want als er in en na het weekend toch weer veel neerslag valt kan het waterpeil nog verder stijgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Vincent Krabbendam

Rijkswaterstaat en waterschappen ‘goed voorbereid op hoogwater’ | Infrasite

Rijkswaterstaat en waterschappen ‘goed voorbereid op hoogwater’

Stuwensemble Nederlek en Rijn. Foto-RWS
Foto: RWS

De waterschappen en Rijkswaterstaat geven aan goed te kunnen omgaan met het hoogwater waar nu op verschillende plekken in Nederland sprake van is. De waterschappen houden extra inspecties en sluiten waar nodig dijkdoorgangen. RWS opent stuwen, sluit hoogwaterkeringen en zet sluizen op een kier als de omstandigheden dat vereisen.

Zowel RWS als de Unie van Waterschappen (UVW) geven aan goed voorbereid te zijn op hoogwater en eventuele ontwikkelingen daarin scherp in de gaten te houden. “Als de waterstand boven de 12 meter boven NAP komt, treden de rivieren buiten de oevers en zijn maatregelen nodig. Door slim watermanagement weet Rijkswaterstaat hoeveel water er aankomt en zorgen we ervoor dat het water vlot en veilig naar de zee kan worden afgevoerd.”

Rijkswaterstaat heeft inmiddels de stuwen in de Nederrijn-Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein geopend. Ook is de hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal gesloten. Deze beschermt het achterland in het westen tegen opkomend hoogwater vanaf de Lek. Verder staan de Haringvlietsluizen op een kier.

Volop gespuid in zee

“Deze sluizen liggen tussen de monding van het Haringvliet en de Noordzee en regelen het waterpeil op een manier die vergelijkbaar is met het open- of dichtdraaien van een kraan. In het geval van hoogwater op de Rijn of Maas voeren de sluizen een groot deel van het toegestroomde water af naar de Noordzee. Er wordt dan dus volop gespuid in zee.”

De Unie van Waterschappen geeft aan dat met name in de Rijn, Maas, Overijsselse Vecht en in het IJsselmeergebied het water nu hoger dan normaal staat. “Zo is de waterstand van de Rijn bij Lobith op dit moment circa 14,52 meter boven NAP. De komende dagen zal dit naar verwachting oplopen tot 14,70 meter. Dat peil komt maar eens in de 5 jaar voor.”

Warm van worden

“De waterschappen houden extra inspecties”, vervolgt de koepelorganisatie. “Ook sluiten ze coupures – de doorgangen in een dijk – en treffen ze voorbereidingen voor als het water verder stijgt. Ze zijn dus alert en houden de situatie goed in de gaten. Diep in hun hart worden de medewerkers van de waterschappen zelfs wel een beetje warm van hoogwater: hier doen ze het voor.”

De verwachting is nu dat het waterpeil richting het weekend nog wat zal stijgen, om daarna weer af te nemen. Daarbij houdt Rijkswaterstaat nog wel een slag om de arm, want als er in en na het weekend toch weer veel neerslag valt kan het waterpeil nog verder stijgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Vincent Krabbendam