NS winnaar van Edelman Prize van INFORMS

Nederlands openbaar vervoersysteem grootscheeps verbeterd

Voor hun toepassing van operationeel onderzoek en analyse op het reorganiseren van een intensief gebruikt regionaal spoorwegnetwerk voor forensen kregen de Nederlandse Spoorwegen op 15 april 2008 tijdens een banket in Baltimore de ‘2008 Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and the Management Sciences’ (Franz Edelman-prijs voor prestaties in operationeel onderzoek en bedrijfswetenschappen 2008) uitgereikt.

Bij de Franz Edelman-competitie gaat het om bijdragen van operationeel onderzoek in sectoren met en zonder winstoogmerk. Sinds de oprichting ervan 37 jaar geleden hebben de projecten van Edelman-finalisten bij elkaar ruim US$ 130 miljard aan voordelen opgeleverd. Dit jaar werd de onderscheiding voor het eerst in Baltimore uitgereikt. INFORMS is gevestigd ten zuiden van Baltimore in Hanover, Maryland.

In 2006 was het passagiersvolume van het Nederlandse spoorwegnetwerk 15,4 miljard passagierkilometer, een scherpe stijging vergeleken met 8,0 miljard in 1970. Hoewel er meer (en grotere) treinen waren ingezet, bleef de structuur van de dienstregeling ongewijzigd, wat resulteerde in ernstige overbelasting van het systeem, met alle gevolgen van dien.

Dankzij de verbeterde dienstregeling die door de operationele onderzoekers van de Nederlandse Spoorwegen is samengesteld, is het percentage treinen dat met minder dan 3 minuten vertraging aankomt, gestegen van 84,8% in 2006 tot 87,0% in 2007. Uit opinie-enquêtes is gebleken dat er onder forenzen sprake is van een grotere tevredenheid over het systeem. Tevens werd een toename van 2% in het aantal passagiers tijdens de eerste zes maanden van 2007 aangetoond.

Voor 2007 hebben deze efficiëntere dienstregelingen en het toegenomen aantal passagiers geresulteerd in een extra winst van 40 miljoen euro (ongeveer US$ 60 miljoen.) In de loop van de komende jaren zal de extra jaarwinst naar verwachting stijgen tot 70 miljoen euro (ongeveer US$ 105 miljoen.) Hierdoor is een verdere uitbouw van het openbaar vervoer mogelijk, wat zal leiden tot een vermindering van verkeersopstoppingen en vervuiling door broeikasgassen.

De overige vijf finalisten in de 2008 Franz Edelman Award Competition waren de Federal Aviation Administration, de Environmental Protection Agency, het Noorse team bestaande uit StatOil/Hydro, Gassco en Sintef, de Zweedse stad Stokholm en Xerox.

Elk jaar huldigt de Franz Edelman-competitie uitmuntende voorbeelden van op operationeel onderzoek (O.O.) gebaseerde projecten waardoor bedrijven, hele branches en de levens van mensen radicaal zijn veranderd. O.O. maakt gebruik van geavanceerde analytische methodes om besluitvorming te verbeteren.

Enkele eerdere Franz Edelman-winnaars zijn: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Merrill Lynch, Motorola, Canadian Pacific Railway, GM en IBM. Voor verdere informatie over de Edelman-competitie kunt u online terecht op www.scienceofbetter.org/Edelman

Over INFORMS

Het Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS(R)) is een internationale wetenschappelijke organisatie met 10.000 leden (waaronder Nobelprijswinnaars), die zich erop toelegt om, aan de hand van wetenschappelijke methodes, processen zoals besluitvorming, management en bedrijfsvoering te verbeteren. Leden van INFORMS zijn werkzaam in het zakenleven, in het overheidswezen en in de academische wereld. Zij zijn te vinden in een breed scala aan branches, waaronder luchtvaartmaatschappijen, gezondheidszorg, wetshandhaving, de strijdkrachten, financiële engineering en telecommunicatie.

Verdere informatie over operationeel onderzoek is te vinden op www.scienceofbetter.org

Een filmpje van de prijsuitreiking is te vinden op YouTube:

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Het nieuwe Spoorboekje (06-12-2006)

Klanttevredenheid NS op hoogste niveau ooit (12-10-2007)