Tunnel bij Sluiskil

Den Haag – De gedeputeerden Toine Poppelaars en Jacques Suurmond uit Zeeland en minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs hebben vandaag een intentie overeenkomst ondertekend om een tunnel aan te leggen in de N61 bij Sluiskil.

De tunnel (tolvrij) die onder het kanaal Gent-Terneuzen zal lopen gaat een oplossing bieden voor de verkeersproblemen bij Sluiskil. De bouwkosten zijn geraamd op € 250 miljoen en zullen worden gedragen door het Rijk, de Provincie én België (West Vlaanderen).

Naar verwachting gaat de tunnel in 2012 open.

Provincie en Rijk hebben de afgelopen jaren diverse overleggen gevoerd om tot een oplossing van de problemen te komen. Ook met de wensen van Vlaanderen is rekening gehouden; de tunnel wordt verdiept aangelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat