Syntens en EVO sluiten samenwerkingsovereenkomst

Nieuwegein – Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, gaat samen met ondernemersvereniging EVO verladers en eigen vervoerders begeleiden bij het benutten van innovatiekansen in hun bedrijfsstrategie.

EVO en Syntens hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke strategische verkenning van ontwikkelingen en trends in de sector, individuele en geclusterde adviestrajecten bij ondernemers en workshops voor de leden. Deze verkenning heeft als thema’s ondernemerschap, innovatiestimulering en kenniscirculatie.

Een voorbeeld van logistieke innovatie is efficiëntere samenwerking in logistieke ketens. Syntens en EVO gaan bijvoorbeeld ondernemers helpen om efficiënter samen te werken met andere partners in de keten, waaronder toeleveranciers, logistiek dienstverleners en producenten. Daarbij heeft Syntens veel expertise op het gebied van bijvoorbeeld automatisering, terwijl EVO met 30.000 rechtstreeks aangesloten ondernemers alle kennis in huis heeft op het gebied van logistiek.

De overeenkomst is 9 januari 2006 ondertekend door directeur drs. M. van der Kuijl van EVO en directeur strategie & businessplanning drs. Ing. H. Lardenoye van Syntens.

EVO behartigt de belangen van ruim 30.000 leden die actief zijn in de groot- en detailhandel, bouw, industrie, agrarische sector en zakelijke dienstverlening.

Syntens zet ondernemers aan tot succesvol innoveren, waarbij het gaat om vernieuwing van product, dienst, proces of organisatie. Dat gebeurt op basis van adviezen, voorlichtingsbijeenkomsten en doorverwijzing naar een netwerk van experts en kennisinstellingen. De -veelal kosteloze- activiteiten worden mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers