Wanden Vijzelgracht en Rokin worden bevroren

Het College van B&W heeft ingestemd met de herstelwerkzaamheden van de stations Vijzelgracht en Rokin.

Omwille van de veiligheid van de panden heeft het College er voor gekozen om alle voegen in de bouwputten op de Vijzelgracht en het Rokin preventief te dichten. De voegen worden van binnenuit bevroren, afgegraven en dichtgemaakt om herhaling van het incident van september 2008 zo veel mogelijk te voorkomen.

Met de keuze voor het volledig bevriezen en repareren van alle voegen heeft het College een afweging gemaakt tussen tijd, kosten, omgeving en risico. Deze variant biedt de meeste veiligheid en de minste overlast voor de omgeving vergeleken met de andere varianten.

De ernstige lekkage in de diepwand bij voeg 69/70 is het gevolg van een uitzonderlijk slechte plek in de diepwand. Een bentonietinsluiting in de diepwand heeft geleid tot de ernstige lekkage van de voeg 69/70.

Geconstateerd is dat de diepwanden van station Vijzelgracht significant slechter van kwaliteit zijn dan de diepwanden van station Ceintuurbaan en ook slechter zijn dan zou mogen worden verwacht op basis van de gangbare professionele standaard in Nederland.

In het Dossier Vijzelgracht op de website van de Noord-Zuidlijn zijn de onderbouwing en toelichting voor de Commissie, als ook de samenvatting van het onderzoek van Deltares geplaats. Ook zijn er de presentaties van zowel Deltares als het projectbureau Noord/Zuidlijn te vinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Noord-Zuidlijn Amsterdam