Elfde Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Den Haag – Op 13 april 2007 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de elfde elfde Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas (1-07-2006-31 t/m 31-12-2006).

Hieronder leest u de volledig brief br.47311 Elfde Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas |
Kamerstuk | 2007-04-13.

Geachte voorzitter,

In het kader van de Regeling grote projecten bied ik u hierbij de elfde Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan. De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006.

Uitspraak Raad van State inzake POL Grensmaas

Op 7 februari 2007 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen die waren ingesteld tegen de concrete beleidsbeslissingen van het POL Grensmaas. De Raad van State heeft de beroepen ongegrond verklaard. Met de uitspraak van de Raad van State is een belangrijk risico voor het welslagen van het project beheerst. De uitspraak van de Raad van State is meegenomen in de bijgevoegde Voortgangsrapportage.

Met ingang van VGR 8 heb ik ervoor gekozen het risico ‘juridisch kader ABM grondverzet’ voor de Grensmaas niet langer te kwantificeren. Het risicoprofiel van het project Grensmaas is daarom in deze Voortgangsrapportage niet neerwaarts bijgesteld.

Voor de Zandmaas resteert, net als in de vorige rapportageperiode, een financieel risico van € 2,1 – € 7 mln. ‘juridisch kader ABM grondverzet’, gerelateerd aan mogelijke extra kosten van nazorg en monitoring voor de berging van vrijkomende gronden uit de diverse rivierverruimende maatregelen in de Zandmaas. Dit risico staat los van de positieve uitspraak van de Raad van State inzake het POL Grensmaas.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, mw. J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage br.47311 Elfde Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas | Bijlage | 2007-04-13.