Rioolbuizen - Ivo Ketelaar Fotografie

Kennisprogramma riolering aan TU Delft met vijf jaar verlengd

Rioolbuizen – Ivo Ketelaar Fotografie

Het Kennisprogramma Urban Drainage, bedoeld om studenten zich te laten specialiseren in riolering, wordt met vijf jaar verlengd. Dat hebben de partners in het programma aan de TU Delft besloten op basis van de resultaten die sinds de start in 2010 werden geboekt.

Stichting RIONED, STOWA en enkele gemeenten, waterschappen en bedrijven speken zelf van een “krachtige kennisimpuls” die het programma teweeg heeft gebracht. En dat is ook de bedoeling: “Zoveel mogelijk studenten aantrekken voor het vakgebied riolering en via wetenschappelijk onderzoek door die studenten en promovendi nieuwe en praktisch toepasbare vakkennis ontwikkelen”, aldus RIONED.

De al genoemde kennisimpuls komt er onder meer op neer dat negen promovendi hun onderzoek met succes hebben verdedigd en nog eens zes zijn bezig met hun onderzoek. Twaalf mensen studeerden af in het vakgebied riolering en acht studenten zitten nog in dat traject. Sinds 2010 werd er kennis gedeeld in 75 wetenschappelijke artikelen, tachtig conference papers en tijdens acht congressen. Verder werd onder meer TISCA gelanceerd, het technologische innovatieprogramma voor sterkte- en conditiemeting van afvalwaterleidingen.

Tijdens onderzoek al meetbare resultaten

Genoeg resultaten en aanknopingspunten om het programma voor tenminste vijf jaar voort te zetten, vinden de betrokkenen. Of zoals programmadirecteur Jeroen Langeveld het verwoordt: “De onderwerpen die de onderzoekers in het kennisprogramma oppakken, zijn altijd een combinatie van een vraagstuk uit de praktijk en een wetenschappelijke onderzoeksvraag. Vaak leidt dit al tijdens het onderzoek tot meetbare resultaten.” Het gaat dan bijvoorbeeld om een onderzoek naar het verminderen van meldingen over wateroverlast door kolkleidingen te vervangen of het voorkomen van vetophopingen in gemalen door de gemaalkelder aan te passen.

De inhoud van het programma zal de komende jaren sterk gestuurd worden door drie grote ontwikkelingen: asset management, afvalwatermanagement en stedelijk waterbeheer. “De aanpassingen die nodig zijn om als sector doelmatig (assetmanagement), circulair (afvalwatermanagement) en klimaatadaptief (stedelijk watermanagement) te werken, kennen elk hun eigen dynamiek en veroorzaken op zichzelf weer nieuwe faalmechanismen”, legt Jeroen Langeveld uit. “Gericht onderzoek helpt om deze tijdig te onderkennen en bij te sturen. De komende tijd zal het kennisprogramma Urban Drainage daarom op basis van deze drie ontwikkelingen wetenschappelijke onderzoeksprojecten invullen en opstarten om de benodigde nieuwe kennis te vergaren.”

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.