Publicatie herziening NEN voor buitenriolering

NEN heeft de herziene versies gepubliceerd van NEN 3398 ‘Buitenriolering – Onderzoek en toestandsbeoordeling’ en NEN 3399 ‘Buitenriolering – Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten’. Beide normen vervangen de uitgaven van de vorige versies daterend uit 2004.

De herziening van NEN 3398 en NEN 3399 is een gevolg van een evaluatie van beide normen en de herziening van NEN-EN 13508-1. NEN 3398 is, ten opzichte van de versie van 2004, op een aantal punten beperkt bijgesteld. NEN 3399 daarentegen is sterk vereenvoudigd, ten aanzien van de mate van detail waarmee de waargenomen toestand van buizen en putten wordt genoteerd. In de nieuwe versie worden vrijwel alleen nog de schadebeelden 1 (niet aangetroffen) en 5 (aangetroffen in sterkste mate) genoteerd. In een enkel geval wordt hier tussenin gedetailleerd. Daardoor kon ook het aantal tabellen worden teruggebracht van tien naar zes.

NEN-EN 13508-1 ‘Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering- Deel 1: Algemene eisen’ is reeds herzien en over enkele weken volgt een nieuwe vertaling van NEN-EN 13508-2+A1 ‘Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering – Deel 2: Coderingssysteem bij visuele inspectie’ uit 2011. NEN 3398 is een verdere uitwerking van deze Europese norm, specifiek voor de Nederlandse situatie in vlak land en met een sterk vermaasd systeem.
Een volledig coderings- en classificatiesysteem

NEN 3399 ‘Buitenriolering – Onderzoek en toestandsbeoordeling’ beschrijft hoe in Nederland moet worden omgegaan met de Europese codes voor vastleggen van de toestand van de buitenriolering volgens het coderingssysteem van NEN-EN 13508-2. De Europese norm omvat een coderingssysteem voor alle materialen en onderdelen waaruit de buitenriolering is samengesteld. Voor implementatie van NEN-EN 13508-2 in Nederland is het noodzakelijk om aan te geven welke codes hier worden toegepast en op welke wijze de codering wordt geregistreerd.

NEN-EN 13508-2 en NEN 3399 vormen samen een volledig coderings- en classificatiesysteem bij visuele inspectie van de objecten in de buitenriolering.

Gevolgen voor inspectiebedrijven
Met de komst van NEN 3398 en NEN 3399 is ook het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water van RIONED op dit onderdeel aangepast en worden de uitwisselingsformaten voor gegevensuitwisseling vernieuwd. In samenhang daarmee zijn de verschillende leveranciers van programmatuur voor het verwerken van inspectiegegevens bezig hun programmatuur aan te passen, zodat de markt in de loop van 2015 helemaal gesteld zal staan voor het werken met het nieuwe systeem.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 123, e-mail willemien.bosch@nen.nl, of Leendert Buth, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 151 of e-mail leendert.buth@nen.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlands Normalisatie-instituut