Hoofdlijnen Beheerplan 2018 naar relaties ProRail

Relaties van ProRail hebben de hoofdlijnen van het Beheerplan 2018 toegestuurd gekregen om hun reactie te geven. In het beheerplan 2018 beschrijven we wat wij in dat jaar gaan doen om onze doelstellingen te realiseren.

De reacties van onze relaties verwerken wij in het definitieve beheerplan, dat in december 2017 door de staassecretaris van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer wordt verzonden.

Focus ProRail in 2018
De focus van ProRail voor 2018 ligt op:

 • Minder hinder: we willen reizigers en verladers nog beter en zonder oponthoud van A naar B laten reizen.
 • Meer capaciteit: we willen meer reizigers en goederen sneller met de trein laten reizen.
 • Duurzamer spoor: we maken het reizen per trein nog duurzamer.

Prioriteiten ministerie
De focus van ProRail sluit aan bij hetgeen het ministerie van Infrastructuur en Milieu ons heeft gevraagd om in het beheerplan 2018 uit te werken, namelijk:

 • Onze prestaties verder verbeteren.
 • Het onderhoud aan het spoor efficiënter maken en wat onze toekomstvisie daarvoor is.
 • Hoe wij verder verduurzamen.

Wat is het beheerplan?
ProRail stelt elk jaar een beheerplan op voor het eerstvolgende kalenderjaar. Daarin beschrijven we wat wij in dat jaar gaan doen om onze doelstellingen te realiseren. Als eerste stap beschrijft ProRail de hoofdlijnen van het beheerplan. Vervolgens start ProRail de consultatie. Op basis van de reacties uit de consultatieronde stelt ProRail het ontwerp-beheerplan op. Dit biedt ProRail op 1 oktober aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan.

De derde fase is het schrijven van het definitieve beheerplan op basis van de reactie van het ministerie. Het defintieve beheerplan wordt vervolgens door het ministerie naar de Tweede Kamer verzonden. In ons jaarverslag leggen we jaarlijks verantwoordin af over de geleverde prestaties zoals afgesproken in het beheerplan.

Meer informatie
Bekijk de hoofdlijnen van het Beheerplan 2018

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail

Hoofdlijnen Beheerplan 2018 naar relaties ProRail | Infrasite

Hoofdlijnen Beheerplan 2018 naar relaties ProRail

Relaties van ProRail hebben de hoofdlijnen van het Beheerplan 2018 toegestuurd gekregen om hun reactie te geven. In het beheerplan 2018 beschrijven we wat wij in dat jaar gaan doen om onze doelstellingen te realiseren.

De reacties van onze relaties verwerken wij in het definitieve beheerplan, dat in december 2017 door de staassecretaris van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer wordt verzonden.

Focus ProRail in 2018
De focus van ProRail voor 2018 ligt op:

 • Minder hinder: we willen reizigers en verladers nog beter en zonder oponthoud van A naar B laten reizen.
 • Meer capaciteit: we willen meer reizigers en goederen sneller met de trein laten reizen.
 • Duurzamer spoor: we maken het reizen per trein nog duurzamer.

Prioriteiten ministerie
De focus van ProRail sluit aan bij hetgeen het ministerie van Infrastructuur en Milieu ons heeft gevraagd om in het beheerplan 2018 uit te werken, namelijk:

 • Onze prestaties verder verbeteren.
 • Het onderhoud aan het spoor efficiënter maken en wat onze toekomstvisie daarvoor is.
 • Hoe wij verder verduurzamen.

Wat is het beheerplan?
ProRail stelt elk jaar een beheerplan op voor het eerstvolgende kalenderjaar. Daarin beschrijven we wat wij in dat jaar gaan doen om onze doelstellingen te realiseren. Als eerste stap beschrijft ProRail de hoofdlijnen van het beheerplan. Vervolgens start ProRail de consultatie. Op basis van de reacties uit de consultatieronde stelt ProRail het ontwerp-beheerplan op. Dit biedt ProRail op 1 oktober aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan.

De derde fase is het schrijven van het definitieve beheerplan op basis van de reactie van het ministerie. Het defintieve beheerplan wordt vervolgens door het ministerie naar de Tweede Kamer verzonden. In ons jaarverslag leggen we jaarlijks verantwoordin af over de geleverde prestaties zoals afgesproken in het beheerplan.

Meer informatie
Bekijk de hoofdlijnen van het Beheerplan 2018

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail