Nieuw onderzoek incomplete transacties OV-Chipkaart

In 2014 heeft Panteia een eerste landelijk onderzoek uitgevoerd naar de financiële effecten van incomplete transacties bij het reizen met de OV-chipkaart. Met het inzicht dat door dit onderzoek is verkregen hebben de OV-bedrijven maatregelen getroffen om het aandeel incomplete transacties en de effecten hiervan te beperken. De OV-sector vond het na twee jaar tijd om te kijken of de maatregelen effectief zijn en heeft Panteia opdracht gegeven om opnieuw het aandeel incomplete transactie en de financiële effecten daarvan in beeld te brengen.

Om tot een zuivere vergelijking te komen, is daarbij dezelfde methodiek gehanteerd als in het voorgaande onderzoek. De analyses hebben plaatsgevonden op basis van alle OV chipkaarttransacties van een heel jaar (geheel 2015) en een uitvraag onder alle OV bedrijven.

Big Data
In totaal zijn er meer dan 2 miljard transacties verwerkt tot de gevraagde resultaten. Hierbij bleek het organiseren van de juiste afspraken, in verband met privacy en vertrouwelijkheid, een grotere uitdaging dan de technische verwerking. Mede op basis van de ervaring van eerdere onderzoeken, juiste kennis en hulpmiddelen, is de nauwkeurige verwerking van dit soort datasets voor Panteia een bekend en beheerst proces. Hierdoor kan de focus op de inhoud en resultaten blijven en wordt de opdrachtgever zo weinig mogelijk afgeleid door de omvang van de data.

De omvang van de data vormt geen beperking maar een nieuwe kans. Technisch gezien is het geen enkel probleem om het, complete en landelijke, door reizigers geregistreerde reisgedrag optimaal in te zetten voor verbetering van het OV.

De belangrijkste resultaten

  • Het percentage incomplete ritten (als aandeel van de ritten met een instaptarief) is gedaald van 1,7% naar 1,3%. Deze daling komt voor bij alle modaliteiten.
  • Het aan reizigers terugbetaalde bedrag in verband met incomplete ritten is toegenomen van 2,7 miljoen euro naar 4,7 miljoen euro.
  • Het bedrag dat de bedrijven overhouden aan incomplete transacties, gedefinieerd als zijnde opbrengsten van onvolledige ritten met een instaptarief minus de geschatte ritprijs minus de aan reizigers terugbetaalde bedragen minus de afhandelingskosten is sinds het voorgaande onderzoek aanzienlijk gedaald, nl. van 16 naar 4 miljoen euro.

Met behulp van de resultaten van dit onderzoek wordt er een volgende stap gemaakt in het beperken van het aandeel incomplete transactie en wordt de OV-chipkaart nóg gebruiksvriendelijker.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Panteia