MRDH akkoord met bod HTM voor railconcessie 2016 – 2026

6 juli 2016 heeft de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de bieding van HTM voor de tramconcessie in Den Haag en omstreken goedgekeurd. De komende tien jaar werken HTM en de MRDH aan het nog verder verbeteren van het tramvervoer voor de inwoners en bezoekers van de regio.

De concessieperiode loopt van december 2016 – 2026 en heeft een contractwaarde van 2 miljard euro. Gedurende deze tien jaar verzorgt HTM het tramvervoer in de regio Haaglanden, inclusief alle infrastructurele werken, het onderhoud hieraan en het aanbod van activiteiten voor een goede sociale veiligheid. Uitgangspunt van deze nieuwe concessie is dat de huidige tramlijnen gehandhaafd blijven.

Tom de Bruijn, vice-voorzitter van de Vervoersautoriteit MRDH: “Goed en comfortabel tram- en metrovervoer voor onze inwoners en bezoekers is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. In de nieuwe vergunning zijn concrete afspraken gemaakt over stiptheid en minimale rituitval. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de kwaliteit van het openbaar vervoer de komende jaren nóg verder verbetert.”

Marc Rosier, bestuurslid van de Vervoersautoriteit MRDH: “HTM heeft een mooi bod ingediend voor het tramvervoer tot 2026. Na intensieve gesprekken, hebben wij goede afspraken met HTM gemaakt en een mooi resultaat bereikt. Wij betalen een reëel bedrag voor een oplopende kwaliteit van het tramvervoer.”

Jaap Bierman, algemeen directeur HTM: “HTM streeft naar meer reizigers die tevreden zijn over onze dienstverlening. Wij gaan de opgaande lijn die HTM de afgelopen jaren heeft gerealiseerd doorzetten. Hierbij leggen we de nadruk op veilig, snel, hoogwaardig en comfortabel tramvervoer in de Haagse regio.”

Afspraken
De MRDH vindt het belangrijk dat inwoners en bezoekers van de regio op een comfortabele manier met het openbaar vervoer naar hun werk, school, strand of sportclub kunnen gaan. Daarom zijn er afspraken gemaakt die de kwaliteit van het reizen met de tram bevorderen. Zo is afgesproken dat reizigers de dienstverlening van HTM met minimaal een 7,5 moeten waarderen oplopend tot een 7,8 aan het einde van de concessieperiode. HTM gaat tevens een informatiepunt openen in Delft, ook dit zal bijdragen aan de waardering van de klanten. Ook zijn afspraken gemaakt over stiptheid en minimale rituitval. Door hieraan een bonus/malus regeling te koppelen prikkelt de MRDH de vervoerder om op tijd te rijden.

Definitieve gunning
De definitieve gunning aan HTM vindt pas plaats in het najaar. Reden hiervoor is het nog lopende besluitvormingsproces bij de aandeelhouders over de aankoop van één aandeel HTM door de MRDH. De zeggenschap in HTM komt nog aan de orde in de Haagse gemeenteraad. Het algemeen bestuur van de MRDH heeft op 1 juli ingestemd met de aankoop van een aandeel. Deze aankoop is nodig om te voldoen aan de eisen die de wet stelt om inbesteding mogelijk te maken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Metropoolregio Rotterdam Den Haag