Bestuursovereenkomst Amstelveenlijn ondertekend

Precies op de gemeentegrens van Amstelveen en Amsterdam is op woensdagmiddag 3 februari 2016 de ‘Bestuursovereenkomst Amstelveenlijn’ ondertekend. Deze legt formeel de samenwerking in het project vast tussen de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen.

Symbolisch startmoment
De ondertekening was meteen een symbolisch moment om de start van het project te vieren. Tussen de regendruppels door werden de handtekeningen gezet door Pieter Litjens namens de Stadsregio Amsterdam en wethouder Jeroen Brandes namens de gemeente Amstelveen. Eerder al had wethouder Eric van der Burg namens de gemeente Amsterdam zijn handtekening gezet.

Met de Bestuursovereenkomst Amstelveenlijn hebben de Stadsregio en de twee gemeenten nu officieel afgesproken dat zij de Amstelveenlijn willen vernieuwen tot een – zoals het in de overeenkomst staat – ‘hoogwaardige, betrouwbare, verkeersveilige, sociaal veilige en snelle verbinding tussen Amsterdam en Amstelveen’.

Afspraken op hoofdlijnen
De Bestuursovereenkomst omschrijft vervolgens in detail wat er gaat gebeuren, wie hiervoor verantwoordelijk zijn, wat de planning is en hoe de financiering geregeld is. Het document legt ook de hoofdlijnen vast van hoe tijdens de bouwwerkzaamheden wordt omgegaan met zaken als grondverwerving, risico’s, tegenvallers, onverhoopte schade en de compensatie ervan, vergunningen en ontheffingen. Tevens bevat de overeenkomst doelstellingen op terreinen als vervangend vervoer, communicatie en de projectorganisatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam