Bestemmingsplannen Amstelveenlijn ter inzag

Voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn worden twee bestemmingsplannen gewijzigd: een voor de bouw van drie ongelijkvloerse kruispunten op de Beneluxbaan en een voor een nieuw opstelterrein in de Legmeerpolder. Nadat in het voorjaar de voorontwerp bestemmingsplannen ter inzage zijn gelegd zijn er meerdere reacties binnengekomen. Het college van B en W van Amstelveen heeft 15 december 2015 ingestemd met de ontwerp bestemmingsplannen en de beantwoording van de ingekomen reacties. Vanaf 24 december liggen de plannen zes weken ter inzage. Tot en met 4 februari 2016 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Eventuele opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom. Na verwerking van de zienswijzen wordt door het college een besluit genomen op de beantwoording van de ingediende zienswijzen en of de bestemmingsplannen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Na akkoord van het college gaan de bestemmingsplannen, inclusief de binnengekomen zienswijzen naar de raadscommissie en tot slot ter besluitvorming naar de gemeenteraad van Amstelveen.

Digitaal
U kunt het digitale ontwerp bestemmingsplan onder andere raadplegen op de gemeentelijke website onder: ro0362.ropubliceer.nl Hier kunt u ook een zienswijze indienen.

Papier
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Informatieavond
Op dinsdag 12 januari organiseert de gemeente Amstelveen een inloopavond over de bestemmingsplannen. U bent vanaf 18.00 tot 20.00 uur van harte welkom op het raadhuis om hierbij aanwezig te zijn.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amstelveen