Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden

Zijn resultaatcontracten wel goed voor Reputatiemanagement?

Als partijen afspraken maken over te leveren diensten is het verstandig om die afspraken SMART te maken. Oftewel….duidelijke afspraken die ook eenduidig, simpel en goed te meten zijn.

In de huidige concessies staan als doelstellingen bijvoorbeeld: verbeteren van het reisgemak, verhogen van de veiligheid en verbeteren betrouwbaarheid. Maar wat wordt dan bedoeld met ‘verbeteren reisgemak’; is dit een stijging van de klantwaardering op punten als reinheid, zitplaatskans, klantgericht personeel, toegankelijkheid, betaalgemak, sociale veiligheid e.d.?

En als je dat al weet…hoe meet je dan de prestaties hierop? Dit zo concreet mogelijk maken, voorkomt verkeerde verwachtingen en teleurstellingen.

Pas als je het eens bent over dit soort maatstaven kun je samen werken aan de verbetering daarvan. En pas dan kun je er iets mee in de aanpak van je reputatie.

Wie is nu eigenlijk de klant bij resultaatcontracten?

Volgens mij is de uiteindelijke klant altijd de eindgebruiker. Dus de reiziger of verlader. De contractverlener is opdrachtgever, maar tevens ‘partner’ in het bereiken van de doelstellingen.

Leidt goede ketensamenwerking tot een goede ketenmobiliteit?

Dit is wel een keiharde voorwaarde. De klantwaardering van ketenmobiliteit is deels ook gebaseerd op ‘beleving’. Dus alles kan op papier kloppen…maar in de praktijk moet de samenwerking voor de klanten voelbaar zijn.

Wat is Duurzaam Spoor en welke rol wil Railforum daarin spelen?

Op dit moment is een reizigers- of goederenkilometer per spoor ongeveer 4 x zo duurzaam als die met de schoonste elektrische (vracht)auto. Deze voorsprong willen we behouden en het spoorvervoer zelfs nog duurzamer maken.

Railforum biedt het platform om tot verdere acties te komen zoals:

• komen tot CO2 neutraal spoorvervoer;

• verder verlagen energieverbruik in de hele keten;

• verminderen gebruik schaarse grondstoffen, hergebruik materialen;

• verminderen geluids- en trillinghinder;

• vergroten biodiversiteit langs treinbanen.

Railforum faciliteert o.a. Green Deals Kennisplatform Duurzaam Spoor, Pilot ED-rem en Duurzaam GWW.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden | Infrasite

Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden

Zijn resultaatcontracten wel goed voor Reputatiemanagement?

Als partijen afspraken maken over te leveren diensten is het verstandig om die afspraken SMART te maken. Oftewel….duidelijke afspraken die ook eenduidig, simpel en goed te meten zijn.

In de huidige concessies staan als doelstellingen bijvoorbeeld: verbeteren van het reisgemak, verhogen van de veiligheid en verbeteren betrouwbaarheid. Maar wat wordt dan bedoeld met ‘verbeteren reisgemak’; is dit een stijging van de klantwaardering op punten als reinheid, zitplaatskans, klantgericht personeel, toegankelijkheid, betaalgemak, sociale veiligheid e.d.?

En als je dat al weet…hoe meet je dan de prestaties hierop? Dit zo concreet mogelijk maken, voorkomt verkeerde verwachtingen en teleurstellingen.

Pas als je het eens bent over dit soort maatstaven kun je samen werken aan de verbetering daarvan. En pas dan kun je er iets mee in de aanpak van je reputatie.

Wie is nu eigenlijk de klant bij resultaatcontracten?

Volgens mij is de uiteindelijke klant altijd de eindgebruiker. Dus de reiziger of verlader. De contractverlener is opdrachtgever, maar tevens ‘partner’ in het bereiken van de doelstellingen.

Leidt goede ketensamenwerking tot een goede ketenmobiliteit?

Dit is wel een keiharde voorwaarde. De klantwaardering van ketenmobiliteit is deels ook gebaseerd op ‘beleving’. Dus alles kan op papier kloppen…maar in de praktijk moet de samenwerking voor de klanten voelbaar zijn.

Wat is Duurzaam Spoor en welke rol wil Railforum daarin spelen?

Op dit moment is een reizigers- of goederenkilometer per spoor ongeveer 4 x zo duurzaam als die met de schoonste elektrische (vracht)auto. Deze voorsprong willen we behouden en het spoorvervoer zelfs nog duurzamer maken.

Railforum biedt het platform om tot verdere acties te komen zoals:

• komen tot CO2 neutraal spoorvervoer;

• verder verlagen energieverbruik in de hele keten;

• verminderen gebruik schaarse grondstoffen, hergebruik materialen;

• verminderen geluids- en trillinghinder;

• vergroten biodiversiteit langs treinbanen.

Railforum faciliteert o.a. Green Deals Kennisplatform Duurzaam Spoor, Pilot ED-rem en Duurzaam GWW.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite