Punctuele treinen en minder rituitval bussen in Fryslân

In de eerste zes maanden van 2011 hebben iets minder reizigers gebruik gemaakt van het openbaar vervoer in Fryslân. 11,7 miljoen mensen reisden met bus of trein tegenover 11,8 miljoen in het eerste halfjaar van 2010. De treinen reden erg punctueel en er zijn minder busritten uitgevallen. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers openbaar vervoer in Fryslân.

Trein

In de eerste helft van 2011 hebben 3,28 miljoen reizigers de trein gepakt. Terwijl dat in de eerste helft van 2010 nog 3,34 miljoen waren. Er zijn iets meer treinritten uitgevallen onder andere door het vaker voorkomen van seinstoringen (+0,08%). De treinen hebben bijna even punctueel gereden als in het eerste halfjaar van 2010. Het aantal incidenten in de trein bleef ongeveer gelijk (252 in eerste helft 2011 t.o.v. 250 in eerste helft 2010).

Bus

In de bussen zaten in het eerste halfjaar 2011 bijna evenveel reizigers als in het eerste halfjaar 2010. Bij de Qliner 315 (+8,4%) en het busvervoer in Noord- en Zuidwest-Fryslân (+1,5%) is het aantal passagiers licht toegenomen. Bij het busvervoer in Zuidoost-Fryslân (-5,2%), het stadsvervoer Leeuwarden (-4,6%) en op de Waddeneilanden (-2%) is een lichte daling van het aantal passagiers zichtbaar. Er vielen minder ritten uit. Vooral in Zuidoost-Fryslân was er minder rituitval, (van 0,12% in eerste halfjaar 2010 naar 0,05% in eerste halfjaar 2011).

OV-chipkaart

Het aantal klantreacties is gestegen van 5.214 reacties in de eerste helft van 2010 naar 6.731 reacties in eerste helft van 2011. Veel van die reacties gingen over de OV-chipkaart. Er zijn vooral veel reacties geregistreerd bij het treinvervoer. In Zuidoost-Fryslân kwamen naast reacties over de OV-chipkaart ook vragen over de vervoersbewijzen en de tarieven van de vervoerder binnen.

Halfjaar- en jaarcijfers

In de halfjaar- en jaarrapportages van de provincie Fryslân staan cijfers over het aantal reizigers in bus en trein, rituitval en punctualiteit. De halfjaargegevens worden vergeleken met gegevens van het betreffende halfjaar in het voorgaande jaar. Dit doet de provincie om seizoensinvloeden te voorkomen. De rapportages zijn te vinden op de website www.fryslan.nl/ov.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)