Europese toezichthouders op het spoor gaan nauwer samenwerken

Op 9 juni 2011 richten zestien onafhankelijke Europese toezichthouders op het spoor de IRG-Rail op, de Independent Regulators Group voor het spoor. De toezichthouders tekenen daartoe een samenwerkingsovereenkomst. Jaap de Keijzer, bestuurslid van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en als zodanig verantwoordelijk voor de regulering van het Nederlandse spoor, tekent namens Nederland.

“Het is een uitstekend initiatief om de krachten van de Europese toezichthouders te bundelen. Ons doel is om in Europa drempelvrij vervoer mogelijk te maken voor alle spoorvervoerders. Dat geldt voor nieuwkomers op de spoormarkt, maar net zo goed voor gevestigde partijen. Die moeten ongehinderd door moeten rijden en niet bij elke grens te maken krijgen met technische en administratieve belemmeringen”, aldus De Keijzer.

De IRG-Rail kan helpen de technische en administratieve barrières bij het kruisen van een grens te slechten. Dat bevordert de Nederlandse ec0nomie, die grote belangen heeft in internationaal vervoer. Naarmate de Rotterdamse haven bijvoorbeeld groeit en de tweede Maasvlakte in gebruik genomen wordt, neemt het belang van goede grenzeloze spoorverbindingen toe.

De Keijzer verwacht dat echte marktwerking op internationaal personen- en goederenvervoer pas op gang komt als er een sterke onafhankelijke partij komt die discussies kan sturen. Gevestigde partijen hebben te veel te verliezen. Individuele lidstaten hebben primair oog voor hun eigen handelsbelangen. Geprivatiseerde spoorvervoerders behouden graag hun sterke thuismarkt. Individuele toezichthouders zijn niet overal sterk genoeg. De IRG-Rail kan die sterke partij wél worden.

De intentieovereenkomst wordt naast Nederland getekend door de toezichthouders op het spoor van Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)