Regio en Rijk pakken spoor Den Haag-Rotterdam aan

Den Haag – Verschillende overheidspartijen in de regio gaan samen met het Rijk de spoorverbinding Den Haag–Rotterdam aanpakken. De contracten voor het project werden op 29 oktober 2007 ondertekend door verkeersminister Camiel Eurlings en regiobestuurder Bas Verkerk van het Stadsgewest Haaglanden. Dit duo zal zich inspannen partijen bij elkaar te krijgen en de besluitvorming te versnellen. Het project maakt deel uit van het programma Randstad Urgent van het Kabinet: 33 maatregelen die evenzovele projecten in de Randstad versneld gaan uitvoeren om op die manier de Randstad terug te brengen in de top-5 van Europese regio’s.

Het spoor tussen Den Haag en Rotterdam is een van de drukste in Nederland. Het traject heeft zowel een functie in de internationale bereikbaarheid als in de bereikbaarheid van en naar de Randstad. Dat de vraag naar openbaar vervoer op dit traject in de toekomst nog verder zal toenemen, komt vreemd genoeg door een tekort aan ruimte voor woningen, bedrijven en groen. Partijen in de Zuidvleugel – de as Dordrecht Leiden – willen zich daarom vooral concentreren op het bouwen van woningen en kantoren binnen 1200 meter rond zogenoemde Stedenbaanstations (waaronder Den Haag CS, het toekomstige station Binckhorst, Moerwijk, de nieuwe Spoorzone in Delft, Delft-Zuid/Technopolis, Schiedam Schieveste en Rotterdam). Daarmee wordt nog beschikbare open ruimte ontzien en het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd. En dat komt weer ten goede aan de ruimte voor het wegverkeer.

Geschat wordt dat door de groei van de vraag naar openbaar vervoer in de toekomst op het traject zes treinen per uur per richting moeten gaan rijden, in plaats van de huidige vier, en dat uitbreiding van de spoorcapaciteit naar vier sporen nodig zal zijn. Bovendien zal het spoor beter en intelligenter gebruikt moeten worden. Ten slotte moet er meer aandacht komen voor het vervoer van en naar de stations, P+R-faciliteiten en fietsvoorzieningen. Een belangrijke ingreep op het traject is de Spoortunnel Delft nu vast viersporig uit te voeren, een besluit dat dit najaar genomen zou kunnen worden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Bestuurders tekenen voor Randstad Urgent projecten (29-10-2007)

Bestuurlijke trekkers voor Randstad Urgent bekend (06-09-2007)

Urgentieprogramma Randstad vastgesteld (25-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden

Regio en Rijk pakken spoor Den Haag-Rotterdam aan | Infrasite

Regio en Rijk pakken spoor Den Haag-Rotterdam aan

Den Haag – Verschillende overheidspartijen in de regio gaan samen met het Rijk de spoorverbinding Den Haag–Rotterdam aanpakken. De contracten voor het project werden op 29 oktober 2007 ondertekend door verkeersminister Camiel Eurlings en regiobestuurder Bas Verkerk van het Stadsgewest Haaglanden. Dit duo zal zich inspannen partijen bij elkaar te krijgen en de besluitvorming te versnellen. Het project maakt deel uit van het programma Randstad Urgent van het Kabinet: 33 maatregelen die evenzovele projecten in de Randstad versneld gaan uitvoeren om op die manier de Randstad terug te brengen in de top-5 van Europese regio’s.

Het spoor tussen Den Haag en Rotterdam is een van de drukste in Nederland. Het traject heeft zowel een functie in de internationale bereikbaarheid als in de bereikbaarheid van en naar de Randstad. Dat de vraag naar openbaar vervoer op dit traject in de toekomst nog verder zal toenemen, komt vreemd genoeg door een tekort aan ruimte voor woningen, bedrijven en groen. Partijen in de Zuidvleugel – de as Dordrecht Leiden – willen zich daarom vooral concentreren op het bouwen van woningen en kantoren binnen 1200 meter rond zogenoemde Stedenbaanstations (waaronder Den Haag CS, het toekomstige station Binckhorst, Moerwijk, de nieuwe Spoorzone in Delft, Delft-Zuid/Technopolis, Schiedam Schieveste en Rotterdam). Daarmee wordt nog beschikbare open ruimte ontzien en het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd. En dat komt weer ten goede aan de ruimte voor het wegverkeer.

Geschat wordt dat door de groei van de vraag naar openbaar vervoer in de toekomst op het traject zes treinen per uur per richting moeten gaan rijden, in plaats van de huidige vier, en dat uitbreiding van de spoorcapaciteit naar vier sporen nodig zal zijn. Bovendien zal het spoor beter en intelligenter gebruikt moeten worden. Ten slotte moet er meer aandacht komen voor het vervoer van en naar de stations, P+R-faciliteiten en fietsvoorzieningen. Een belangrijke ingreep op het traject is de Spoortunnel Delft nu vast viersporig uit te voeren, een besluit dat dit najaar genomen zou kunnen worden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Bestuurders tekenen voor Randstad Urgent projecten (29-10-2007)

Bestuurlijke trekkers voor Randstad Urgent bekend (06-09-2007)

Urgentieprogramma Randstad vastgesteld (25-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden