Europees Parlement stemt in met derde spoorwegpakket

Brussel, België – Het Parlement stemt in derde lezing in met het resultaat van de bemiddelingsprocedure en neemt zodoende het derde spoorwegpakket aan. Onderdelen van dit derde pakket zijn de liberalisering van het internationale passagiersvervoer per spoor in 2010, geld terug bij vertragingen en de certificering van treinmachinisten.

Liberalisering van het internationale passagiersvervoer
Het Parlement volgt de aanbeveling van rapporteur Georg JARZEMBOWSKI (EVP-ED, DE) en stemt in met het resultaat van de bemiddeling. Volgens dat resultaat wordt het internationale passagiersvervoer per spoor geliberaliseerd vanaf 1 januari 2010. Alleen voor Luxemburg zal de liberalisering pas ingaan in 2012, omdat dat land meer internationaal dan binnenlands spoorvervoer heeft.

Verder is overeengekomen dat de Commissie in 2012 bij het uitbrengen van verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn, tevens verplicht zal zijn de ontwikkeling van de markt te beoordelen, met inbegrip van de stand van zaken met de voorbereiding van een verdere openstelling van de spoorwegmarkt. De Commissie dient dan, indien nodig, aanvullende maatregelen voor te stellen om een verdere liberalisatie van de toegang tot de spoorwegmarkten te verwezenlijken.

Geld terug bij vertraging

Op aanbeveling van rapporteur Dirk STERCKX (ALDE/ADLE, BE) gaat het Parlement akkoord met het resultaat van de bemiddelingsprocedure, omdat de belangrijkste amendementen van het EP uit tweede lezing door de Raad zijn gehonoreerd. Met het resultaat van de bemiddeling worden de rechten van treinpassagiers versterkt.

Zodra de verordening in 2009 van kracht wordt, zullen alle treinpassagiers in de EU van een aantal basisrechten kunnen profiteren, bijvoorbeeld op het gebied van de aansprakelijkheid van vervoerders voor ongevallen en schade aan bagage en het recht op vervoer voor mindervaliden. De verordening wordt bovendien niet alleen van toepassing op grensoverschrijdende trajecten (slechts een klein deel van alle treinpassagiers reist grensoverschrijdend), maar ook voor binnenlandse langeafstandstrajecten.

Wel is het zo, dat de lidstaten hun binnenlandse trajecten gedurende de eerste vijf jaar van de werking van de verordening mogen uitzonderen en dat deze termijn tweemaal met nog eens vijf jaar mag worden verlengd. De lidstaten mogen hun stedelijke, suburbane en regionale diensten voor onbepaalde tijd van de werkingssfeer van de verordening uitsluiten.

Reizigers die geconfronteerd worden met vertragingen krijgen het recht op teruggave van een deel van de ticketprijs, namelijk:

  • 25% van de prijs van het ticket bij vertraging van meer dan 60 minuten;
  • 50% van de prijs van het ticket bij vertraging van meer dan 120 minuten.

Certificering van treinbestuurders
Het EP stemt in met het in derde lezing met de Raad bereikte akkoord over de certificering van treinbestuurders en volgt aldus de aanbeveling van rapporteur Gilles SAVARY (PES, FR). Volgens de nieuwe richtlijn moeten treinbestuurders in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat ze medisch fit zijn, een basisopleiding tot treinbestuurder hebben gevolgd en over de vaardigheden beschikken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie.

Afgesproken is dat het Europese Spoorwegagentschap achttien maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn een rapport zal opstellen waarin het andere categorieën van treinpersoneel belast met veiligheidstaken identificeert voor wie ook een certificeringssysteem zou moeten worden ingevoerd. Binnen twaalf maanden na het verschijnen van dit rapport moet de Europese Commissie een verslag opstellen, zonodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel voor de certificering van dit treinpersoneel.

Procedure: Medebeslissing, derde lezing / Debat: 24 september 2007 / Stemming: 25 september 2007 / Verslagen aangenomen (A6-0314/2007: 541-66-20)
REF.: 20070823IPR09782

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement

Europees Parlement stemt in met derde spoorwegpakket | Infrasite

Europees Parlement stemt in met derde spoorwegpakket

Brussel, België – Het Parlement stemt in derde lezing in met het resultaat van de bemiddelingsprocedure en neemt zodoende het derde spoorwegpakket aan. Onderdelen van dit derde pakket zijn de liberalisering van het internationale passagiersvervoer per spoor in 2010, geld terug bij vertragingen en de certificering van treinmachinisten.

Liberalisering van het internationale passagiersvervoer
Het Parlement volgt de aanbeveling van rapporteur Georg JARZEMBOWSKI (EVP-ED, DE) en stemt in met het resultaat van de bemiddeling. Volgens dat resultaat wordt het internationale passagiersvervoer per spoor geliberaliseerd vanaf 1 januari 2010. Alleen voor Luxemburg zal de liberalisering pas ingaan in 2012, omdat dat land meer internationaal dan binnenlands spoorvervoer heeft.

Verder is overeengekomen dat de Commissie in 2012 bij het uitbrengen van verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn, tevens verplicht zal zijn de ontwikkeling van de markt te beoordelen, met inbegrip van de stand van zaken met de voorbereiding van een verdere openstelling van de spoorwegmarkt. De Commissie dient dan, indien nodig, aanvullende maatregelen voor te stellen om een verdere liberalisatie van de toegang tot de spoorwegmarkten te verwezenlijken.

Geld terug bij vertraging

Op aanbeveling van rapporteur Dirk STERCKX (ALDE/ADLE, BE) gaat het Parlement akkoord met het resultaat van de bemiddelingsprocedure, omdat de belangrijkste amendementen van het EP uit tweede lezing door de Raad zijn gehonoreerd. Met het resultaat van de bemiddeling worden de rechten van treinpassagiers versterkt.

Zodra de verordening in 2009 van kracht wordt, zullen alle treinpassagiers in de EU van een aantal basisrechten kunnen profiteren, bijvoorbeeld op het gebied van de aansprakelijkheid van vervoerders voor ongevallen en schade aan bagage en het recht op vervoer voor mindervaliden. De verordening wordt bovendien niet alleen van toepassing op grensoverschrijdende trajecten (slechts een klein deel van alle treinpassagiers reist grensoverschrijdend), maar ook voor binnenlandse langeafstandstrajecten.

Wel is het zo, dat de lidstaten hun binnenlandse trajecten gedurende de eerste vijf jaar van de werking van de verordening mogen uitzonderen en dat deze termijn tweemaal met nog eens vijf jaar mag worden verlengd. De lidstaten mogen hun stedelijke, suburbane en regionale diensten voor onbepaalde tijd van de werkingssfeer van de verordening uitsluiten.

Reizigers die geconfronteerd worden met vertragingen krijgen het recht op teruggave van een deel van de ticketprijs, namelijk:

  • 25% van de prijs van het ticket bij vertraging van meer dan 60 minuten;
  • 50% van de prijs van het ticket bij vertraging van meer dan 120 minuten.

Certificering van treinbestuurders
Het EP stemt in met het in derde lezing met de Raad bereikte akkoord over de certificering van treinbestuurders en volgt aldus de aanbeveling van rapporteur Gilles SAVARY (PES, FR). Volgens de nieuwe richtlijn moeten treinbestuurders in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat ze medisch fit zijn, een basisopleiding tot treinbestuurder hebben gevolgd en over de vaardigheden beschikken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie.

Afgesproken is dat het Europese Spoorwegagentschap achttien maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn een rapport zal opstellen waarin het andere categorieën van treinpersoneel belast met veiligheidstaken identificeert voor wie ook een certificeringssysteem zou moeten worden ingevoerd. Binnen twaalf maanden na het verschijnen van dit rapport moet de Europese Commissie een verslag opstellen, zonodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel voor de certificering van dit treinpersoneel.

Procedure: Medebeslissing, derde lezing / Debat: 24 september 2007 / Stemming: 25 september 2007 / Verslagen aangenomen (A6-0314/2007: 541-66-20)
REF.: 20070823IPR09782

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement