Pilot Mobility Innovation Elevator Pitches 12 juli

IJsselstein – Transumo, ATC en IPR starten met Mobility Innovation Elevator Pitches.
Een manier om alle ideeën verder te krijgen en te versnellen. Door het idee kort te laten presenteren en te zoeken naar verbanden en verbindingen.

Om het concept te testen is een pilot opgezet voor een beperkt aantal mensen.

Met 3 goede en realistische maar totaal verschillende ideeën binnen de kaders van duurzame ketenmobiliteit.

Ook komt een aantal “generalisten met vakbril” om op een ‘gerichte wijze’ naar de presentaties te kijken.

En er zijn betrokken, bezielde mensen nodig die dan met de ”generalisten met vakbril” en met elkaar de ‘steunvraag’ van de presentator gaan beantwoorden en tot nog veel mooiere zaken kunnen komen.

Hiervoor worden uitdrukkelijk ook de zogenoemde “innovatie-afnemers” uitgenodigd.

Donderdag 12 juli van 16 tot 20 uur in het Mobilion in Utrecht.

Voor meer informatie en inschrijving: zie www.innovatieplatformrail.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Innovatieplatform Rail