ProRail start advertentiecampagne

Utrecht – ProRail start 8 december 2005 met een advertentiecampagne om het publiek beter te informeren.

In de advertenties wordt het publiek geïnformeerd over het werk dat ProRail aan het spoor verricht om het aantal storingen te verminderen, de beschikbaarheid van het spoor te vergroten en de veiligheid te waarborgen. In de advertenties wordt ook een aantal voorbeelden genoemd van werkzaamheden die in de betreffende maand worden verricht. Verder wordt het publiek geïnformeerd over de wijze waarop ProRail werkt aan innovaties en aan de inpassing van het spoor in de omgeving.

De advertenties zijn sober uitgevoerd en verschijnen steeds in het begin van de maand in de bladen Metro, Spits, De Telegraaf, Algemeen Dagblad en de Volkskrant. Het motto van de campagne is ‘Wij zorgen dat ’t spoort’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail