Schultz van Haegen op watermissie naar Japan

Den Haag – Innovatie en kennisuitwisseling op het terrein van waterbeheer zijn de thema’s die centraal staan tijdens het werkbezoek dat staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat brengt aan Japan van 6 tot en met 13 juni 2005. Verder staat de reis in het teken van het versterken van de positie van de Nederlandse watersector in het buitenland en het vormgeven van een langjarige samenwerking tussen Japan en Nederland in de private en publieke sector.

Woensdag 8 juni 2005 openen staatssecretaris Schultz van Haegen en de heer Oda, secretaris-generaal van het Japan Water Forum, het congres “Living with Water, a Different Aproach” dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met het Japanse ministerie van Land, Infrastructure and Transport organiseert. Na afloop van het congres ondertekent Schultz een samenwerkingsovereenkomst met Japan over integraal waterbeheer.

Donderdag 9 en vrijdag 10 juni 2005 bezoekt Schultz een aantal Japanse kennisinstituten en verschillende (innovatieve) projecten op het gebied van waterbeheer en spoor. Zo brengt zij onder meer een bezoek aan het Tsurumi basin in Yokohama, een goed voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik bij de aanpak van overstromingsproblemen en de aanleg van een retentiegebied in stedelijke omgeving. In dit retentiegebied is ondermeer het Yokohama Sports Stadium gebouwd, waar in 2002 de finale van het WK voetbal werd gespeeld.

De staatssecretaris sluit op 11 en 12 juni 2005 de missie af met een bezoek aan het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling “Expo2005 Aichi”. Het centrale thema van de wereldtentoonstelling is “Nature’s Wisdom”. Met het thema “Holland: Land of Water” sluit het Nederlandse paviljoen zich bij het centrale thema aan.

In het kielzog van de staatssecretaris reist de handelsmissie “Water en Ruimte” mee, onder leiding van zakelijk missieleider Frans Tielrooij, voorzitter van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en lid van de Technische Adviescommissie Water. Deze handelsmissie heeft als hoofddoel het versterken van de positie van de Nederlandse watersector in Japan en richt zich op flood management, innovatief waterbeheer en ruimtelijke planvorming.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat