Binnenvaart Innovatiedag op 13 april 2007

Rotterdam – De binnenvaartsector staat de komende jaren voor grote innovatie-uitdagingen. Deze sector die de laagste CO2 uitstoot kent van alle vervoersectoren en daardoor een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zal gaan investeren in technieken die de emissies nog verder aanzienlijk omlaag zullen brengen. Daarnaast zal de sector inspelen op de klimatologische veranderingen met wisselende waterdieptes op de rivieren door gebruik te gaan maken van lichtere materialen en aangepaste scheepsvormen/-typen om de diepgang van de schepen te verminderen. Ook op het gebied van de logistiek zijn er verdergaande innovaties te verwachten, waarmee deze sector zijn onmisbare rol in het vervoer verder kan versterken en daarmee zijn maatschappelijke taak kan vervullen.

Om deze innovatie-uitdagingen met u te delen, organiseert het Bureau Innovatie Binnenvaart (onderdeel van de Stichting Projecten Binnenvaart) op vrijdag 13 april 2007 voor de 4e keer de eerder gebleken succesvolle en drukbezochte Binnenvaart Innovatiedag. Een professioneel georganiseerde dag met een bezoekersaantal van circa 500 binnenvaartondernemers, toeleveranciers, veiligheids- en milieudeskundigen, keurende en certificerende instanties, verzekeraars, financiële instellingen, verladers, bevrachters, overheden, subsidiërende instanties, kennisinstellingen en overige betrokkenen bij de binnenvaartsector.

De gratis toegankelijke Binnenvaart Innovatiedag met als hoofdthema ‘Innovaties, hoe verdien je er geld mee’ vindt plaats tussen 9.00 en 16.30 uur in het Aula Congrescentrum van de Technische Universiteit Delft. Tijdens de plenaire ochtendsessie zal na het welkomstwoord van de heer Mr. A.N. Roos (Directeur Stichting Projecten Binnenvaart), de heer Mr. B.E.M. Wientjes (Voorzitter Vereniging VNO-NCW) de openingsspeech verzorgen.

Na de key-note speech van de heer Ir. J. Schelhaas (Operations Manager Salt, base chemicals, Akzo Nobel) over het nut en de noodzaak van innovaties in de chemiesector, zal een panel bestaande uit afgevaardigden uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het bankwezen, onder leiding van dagvoorzitter Fons de Poel discussiëren over hoe de binnenvaartsector lering kan trekken uit de innovatieve ontwikkelingen in de chemiesector.

In de middag zal het programma worden vervolgd met een negental presentaties binnen de thema’s milieu, techniek en logistiek.

De inhoud van het parallelle lezingenprogramma ziet er als volgt uit:

 • Thema MILIEU
  • Een schone binnenvaart door de heren Ing. M.M.W.J. Prinssen/I.O.P.M. de Waal, Havenbedrijf Rotterdam NV
   In de regio Rotterdam-Rijnmond worden verschillende lucht- kwaliteitmaatregelen genomen. Het havenbedrijf Rotterdam zal ingaan op de luchtkwaliteit, maatregelen bij de binnenvaart en binnen de eigen vloot. Voor twee nieuwe vaartuigen zullen de uitdagingen, randvoorwaarden, kosten en effecten gepresenteerd worden.
  • Innovaties, goed voor milieu en portemonnee!? door de heer Ir. R.G. Hekkenberg, TU Delft
   Een analyse van de noodzaak tot milieu innovaties, hun effecten op milieu en portemonnee en de manier waarop deze bepaald kunnen worden.
  • Handel in Milieukeurmerk door mevrouw Ing. J. Lopes Sturiale, Rijkswaterstaat ZH/de heer T. Boonekamp, Oranjewoud
   Een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van een milieukeurmerk is het aanbod van aanmoedigings- premies. We stappen af van éénrichtingsverkeer. Kom in dit verkoopspel onderhandelen en geef uw voorkeur aan.
 • Thema TECHNIEK
  • Innovatie in overslagsystemen door de heer Ing. B.J. Korbeeck, Van Tongeren Kennemer bv
   Self supporting logistieke systemen ten behoeve van hoogwaardige lading. Meer inkomsten en langdurige contracten.
  • De scheepsconstructie, metaal en kunststof door de heer Ir. A.W. Vredeveldt (TNO)
   De technologie op het gebied van materialen heeft de laatste jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt waardoor het nu heel goed mogelijk is om metaal en kunststof te combineren in constructiepanelen. Wat kan dit voor scheepsconstructies betekenen?
  • Alternatieven voor voorstuwing en energieopwekking door de heren Ing. B.A. van den Bosch, Alewijnse Marine Technology/N. Veenstra, Marine Service Noord
   Welke alternatieven zijn er en hoe bepaal je welk alternatief economisch het interessants is op basis van energetische, economische en milieutechnische rendementen. Welke rol speelt het vaarprofiel hierin?
 • Thema LOGISTIEK
  • Het vitale belang van de regionale infrastructuur door de heer Dr. B. Kuipers (TNO)
   Het netwerk van Nederlandse binnenhavens is van strategisch belang voor de zogenaamde “oude economie”, de ruggengraat van Nederland.
   Waaruit bestaat dit belang? Hoe wordt het netwerk gebruikt (praktijkvoorbeelden). En wat zijn de zogenaamde “missing links” in het netwerk?
  • Container Transferium Rotterdam door de heer Ir. C. Deelen, Havenbedrijf Rotterdam NV
   Containeroverslag zal de komende jaren sterk stijgen. De belasting van de wegen zal sterk groeien. Uit oogpunt van bereikbaarheid en milieu vormt toename van het wegvervoer een groot probleem in de ontsluiting van de Rotterdamse haven. Alternatieven zijn nodig. Hoe kan het Container Transferium bijdragen en wat levert het op?
  • Estuaire vaart Vlaamse kusthavens door de heer M. de Schrijver, Vlaamse Overheid
   Visie van de Vlaamse overheid om door middel van subsidiëring de innovatieve estuaire vaart te bevorderen om zodoende een modal shift op gang te helpen voor de afhandeling van containers vanuit de Vlaamse kusthavens.

Gedurende de gehele dag kunt u de innovatiemarkt bezoeken, waarop diverse bedrijven hun innovatieve producten en diensten zullen demonstreren.

Meer informatie, waaronder het complete dagprogramma en uw aanmeldingsformulier, kunt u vinden op de website: www.innovatie.binnenvaart.nl

De Innovatiedag wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in het kader van het programma CO2-reductie Verkeer en Vervoer, dat wordt uitgevoerd door SenterNovem.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)