Lijnbus (bron: provincie Noord-Holland)

‘In 2025 nieuwe busbaan tussen Noordwijk en Schiphol’

Meegestuurd bij persbericht door provincie Noord-Holland

De verbinding tussen Noordwijk en Schiphol is naar verwachting begin 2025 geschikt voor hoogwaardig openbaar busvervoer (HOV). Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de voorkeursvariant vastgesteld voor het tracé van de busbaan met een parallel fietspad. Daarmee is een belangrijke stap gezet om van de huidige buslijn een HOV-verbinding te maken, aldus de provincie Noord-Holland.

Er wordt al meerdere jaren gewerkt aan gefaseerde opwaardering van de huidige buslijn 361 van Noordwijk naar Schiphol, waarvoor de samenwerkende overheden in Noord- en Zuid-Holland in 2014 groen licht gaven. Het project liep onlangs vertraging op doordat het nieuwe coalitieakkoord van Noord-Holland onduidelijkheid veroorzaakte over bereikbaarheidsafspraken in de regio. Daardoor konden een tijdlang geen formele besluiten worden genomen.

Brug over Ringvaart

Nu het bustracé is vastgesteld, kan het ontwerp hiervan verder worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor de snelfietsverbinding en het ontwerp van een nieuwe brug over de Ringvaart, de grootste ingreep binnen het project. De bouw hiervan is noodzakelijk om een snellere verbinding te kunnen realiseren, waarbij bussen niet meer hoeven om te rijden via de N207 en A4. Dat zorgt er bovendien voor dat toekomstige nieuwbouwwijken in Haarlemmermeer worden ontsloten.

De komende periode worden bewoners en bedrijven in de regio verder betrokken bij de uitwerking van het bustracé en de brug. Het is de bedoeling dat in 2023 wordt begonnen met de uitvoering van de plannen, zodat de nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol naar verwachting twee jaar later geschikt is voor hoogwaardig busvervoer. De provincie Zuid-Holland is bestuurlijk trekker van het project.

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur van OVPro.nl en schrijft voor verschillende andere vakbladen van ProMedia Group, waaronder Infrasite.nl.