Geld. Foto: iStock / darkojow

Witteveen+Bos kende financieel een goed 2020

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Ingenieursbedrijf Witteveen+Bos heeft over 2020 goede financiële resultaten genoteerd, met onder meer een omzetgroei van zo’n 7,5 procent. De komende tijd blijft het bedrijf anticiperen op de financiële gevolgen van de coronacrisis.

In 2020 was Witteveen+Bos wereldwijd betrokken bij zo’n 4.000 projecten op het gebied van onder meer duurzame infrastructuur, hoogwaterbescherming en circulair bouwen. Een voorbeeld daarvan is de versterking van 10 kilometer aan dijken tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. En om waterbeheerders te helpen bij het hergebruiken van al dan niet vervuilde sedimenten werd samen met anderen een beslissingstool ontworpen. Ook weer in samenwerking met anderen werd het ontwerp bedacht om de bekende Groenplaats in Antwerpen volledig te renoveren.

Verkoop voormalig hoofdkantoor

Met deze en vele andere projecten wist Witteveen+Bos in 2020 een omzet van 155,8 miljoen euro te realiseren, zo’n 7,5 procent meer dan de 145 miljoen van 2019. Het nettoresultaat groeide van 16,1 naar 17,9 miljoen euro. “Daarmee was 2020 financieel een goed jaar, dat positief werd beïnvloed door vrijval van voorzieningen, lagere bedrijfskosten en de verkoop van ons voormalig hoofdkantoor in Deventer.” Hoewel er sinds het uitbreken van de coronapandemie sterk is gestuurd op de belangrijkste effecten ervan, geeft Witteveen+Bos aan dat de effecten op de middellange termijn onzeker zijn. Daar zal het bedrijf “in algemene zin een voorzichtige koers blijven varen.”

De onderneming zag het personeelsbestand groeien van 1.208 naar 1.330 medewerkers. De man/vrouwverhouding verschoof licht, van 69/31 procent naar 68/32 procent. En de gemiddelde leeftijd van de medewerkers daalde van 37,1 naar 36,8 jaar. Algemeen directeur Wouter Bijman zegt alle medewerkers erkentelijk te zijn voor de goede resultaten over 2020.

Niet altijd even gemakkelijk

“Het was voor iedereen een bijzonder en lastig coronajaar. 2020 was financieel toch een goed jaar voor Witteveen+Bos. Dat is gelukt dankzij onze focus op drie zaken: gezondheid van onze medewerkers, productiviteit en voldoende liquiditeit van het bedrijf. We namen als bedrijf onze verantwoordelijkheid in de oproep vanuit de nationale overheid om thuis te werken en dat was niet altijd even gemakkelijk. Witteveen+Bos’ers, onze opdrachtgevers en partners hebben flexibel en collegiaal samengewerkt en echt samen de schouders eronder gezet. Daar wil ik iedereen hartelijk voor danken en complimenteren. De komende jaren willen we als Witteveen+Bos graag met onze expertise in projecten bijdragen aan een duurzaam economisch herstel.”

Lees ook onze artikelen over de jaarcijfers van andere bedrijven uit de infrasector:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Witteveen+Bos kende financieel een goed 2020 | Infrasite
Geld. Foto: iStock / darkojow

Witteveen+Bos kende financieel een goed 2020

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Ingenieursbedrijf Witteveen+Bos heeft over 2020 goede financiële resultaten genoteerd, met onder meer een omzetgroei van zo’n 7,5 procent. De komende tijd blijft het bedrijf anticiperen op de financiële gevolgen van de coronacrisis.

In 2020 was Witteveen+Bos wereldwijd betrokken bij zo’n 4.000 projecten op het gebied van onder meer duurzame infrastructuur, hoogwaterbescherming en circulair bouwen. Een voorbeeld daarvan is de versterking van 10 kilometer aan dijken tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. En om waterbeheerders te helpen bij het hergebruiken van al dan niet vervuilde sedimenten werd samen met anderen een beslissingstool ontworpen. Ook weer in samenwerking met anderen werd het ontwerp bedacht om de bekende Groenplaats in Antwerpen volledig te renoveren.

Verkoop voormalig hoofdkantoor

Met deze en vele andere projecten wist Witteveen+Bos in 2020 een omzet van 155,8 miljoen euro te realiseren, zo’n 7,5 procent meer dan de 145 miljoen van 2019. Het nettoresultaat groeide van 16,1 naar 17,9 miljoen euro. “Daarmee was 2020 financieel een goed jaar, dat positief werd beïnvloed door vrijval van voorzieningen, lagere bedrijfskosten en de verkoop van ons voormalig hoofdkantoor in Deventer.” Hoewel er sinds het uitbreken van de coronapandemie sterk is gestuurd op de belangrijkste effecten ervan, geeft Witteveen+Bos aan dat de effecten op de middellange termijn onzeker zijn. Daar zal het bedrijf “in algemene zin een voorzichtige koers blijven varen.”

De onderneming zag het personeelsbestand groeien van 1.208 naar 1.330 medewerkers. De man/vrouwverhouding verschoof licht, van 69/31 procent naar 68/32 procent. En de gemiddelde leeftijd van de medewerkers daalde van 37,1 naar 36,8 jaar. Algemeen directeur Wouter Bijman zegt alle medewerkers erkentelijk te zijn voor de goede resultaten over 2020.

Niet altijd even gemakkelijk

“Het was voor iedereen een bijzonder en lastig coronajaar. 2020 was financieel toch een goed jaar voor Witteveen+Bos. Dat is gelukt dankzij onze focus op drie zaken: gezondheid van onze medewerkers, productiviteit en voldoende liquiditeit van het bedrijf. We namen als bedrijf onze verantwoordelijkheid in de oproep vanuit de nationale overheid om thuis te werken en dat was niet altijd even gemakkelijk. Witteveen+Bos’ers, onze opdrachtgevers en partners hebben flexibel en collegiaal samengewerkt en echt samen de schouders eronder gezet. Daar wil ik iedereen hartelijk voor danken en complimenteren. De komende jaren willen we als Witteveen+Bos graag met onze expertise in projecten bijdragen aan een duurzaam economisch herstel.”

Lees ook onze artikelen over de jaarcijfers van andere bedrijven uit de infrasector:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam