Fietspad Zwolle. Foto: Heijmans

Heijmans Infra kende in 2020 ‘bijzonder sterk jaar’

Fietspad Zwolle. Foto: Heijmans

Bouwbedrijf Heijmans heeft in 2020 ondanks uitdagende omstandigheden een omzetgroei van ruim 9 procent behaald. De afdeling Infra kende volgens het bedrijf zelfs een bijzonder sterk jaar, waarin de omzet met bijna 7 procent toenam tot 663 miljoen euro. Toch zijn er ook zorgen voor dit jaar, met name door de stikstof- en PFAS-kwesties.

De activiteiten van Heijmans als geheel leverden in 2020 bijna 1,75 miljard euro op, een groei van iets meer dan 9 procent ten opzichte van de 1,6 miljard in 2019. Het netto resultaat groeide van 30 naar 40 miljoen. De waarde van de ordeportefeuille nam wel iets af, van ruim 2,1 naar iets meer dan 1,9 miljard euro. Maar Heijmans geeft aan dat het orderboek wel op niveau is gebleven. Het bedrijf geeft aan dat alle coronamaatregelen uiteraard een rol speelden, maar dat daar adequaat op ingespeeld is zodat het de resultaten niet heeft beperkt.

Met name voor Infra wordt met veel tevredenheid teruggekeken op 2020. CEO Ton Hillen zegt daar het volgende over: “Ik ben in het bijzonder content over de prestaties binnen Infra, waar we zien dat de ingezette koers van de laatste jaren heeft geleid tot een sterke resultaatverbetering bij een evenwichtigere opbouw van de orderportefeuille.” Dat betekent ook dat er keuzes zijn gemaakt, bijvoorbeeld inzake het problematische project Zuidasdok.

Betere projectbeheersing

“Infra kende een bijzonder sterk jaar door een prima volume gecombineerd met uitstekende projectresultaten”, stelt het bouwbedrijf vast. “De omzet steeg van 619 miljoen naar 662 miljoen euro. De ingezette koerswijziging op het gebied van projectbeheersing en een meer gedifferentieerde projectenportefeuille wierp zijn vruchten af. Kritieke projecten uit het verleden, zoals de A9 Gaasperdammertunnel en de Wilhelminasluis, behaalden op beheerste wijze essentiële mijlpalen en het contract voor het Zuidasdok werd in goed overleg met Rijkswaterstaat beëindigd.”

Heijmans gaat verder in op het samenvoegen van de eigen asfaltcentrale met die van BAM in AsfaltNu in december 2020. Dat moet beide bedrijven op dit vlak vooruit helpen, ook met werk voor derden. Maar er zijn ook zorgen, want de onzekerheden rond stikstof en PFAS zorgen voor vertraagde en uitblijvende aanbestedingen. Heijmans geeft aan daar alert op te zijn.

Zorgen om stikstof en PFAS

“Het uitblijven van tenders van grotere projecten, als gevolg van de onzekerheid rond strenge stikstof- en PFAS-regels, blijft een zorgelijke ontwikkeling naar de toekomst voor het behoud van kennis en kunde in de sector. Tevens zien we dat de vergunningverlening bij lokale en regionale overheden om projecten te starten meer tijd in beslag neemt. De dialoog tussen de markt, belangencollectieven en overheid moet daarom continu op gang blijven.” Maar, zo besluit de bouwer: “Ondanks deze uitdagingen bleef onze orderportefeuille op een prima niveau.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.