A2 bij Zaltbommel (bron: provincie Gelderland)
OOK EXTRA BRUGGEN

Wegverbreding A2 Deil-Vught in zicht

A2 bij Zaltbommel (bron: provincie Gelderland)

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerde Helga Witjes van Gelderland en andere bestuurders hebben afgelopen week een handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst voor het programma A2 Deil-Vught. Hiermee is een volgende stap gezet naar wegverbreding voor dit drukke weggedeelte en een betere doorstroming op en rond de A2.

Met de bestuursovereenkomst beloven het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente ’s-Hertogenbosch dat zij het programma verder uitwerken. Daarmee is het mogelijk om op korte termijn de MIRT-verkenningsfase af te ronden.

Bruggen

Het plan bevat nu maatregelen om op korte en lange termijn de doorstroming op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught in beide richtingen te verbeteren, de bereikbaarheid van het omliggende gebied te vergroten en de verkeersveiligheid te verhogen. Het gaat hierbij onder andere over een verbreding van de A2, een aanpassing van het knooppunt Deil en extra bruggen over de Waal en de Maas.

De maatregelen tot en met 2025 kosten samen bijna € 46 miljoen. Dit zijn maatregelen voor zowel de auto, de fiets en het openbaar vervoer. De betrokken partijen startten hier in 2018 al mee en dragen samen zorg voor de financiering. Voor maatregelen op langere termijn reserveerde het ministerie nog eens € 830 miljoen. Daar komt via deze Bestuursovereenkomst nog eens een extra pakket (Breed Mobiliteitspakket) aan regionale maatregelen bovenop. Daarvoor trekken de Brabantse en Gelderse regio ieder € 22,5 miljoen uit. Deze extra maatregelen worden uitgevoerd tussen 2023 en 2030.

900.000 woningen

Minister Harbers: ’Het wordt steeds drukker op de weg. Ik vind dat heel Nederland bereikbaar moet blijven, ook met oog op de 900.000 woningen die er in 2030 moeten zijn bijgebouwd. Daarom investeert het kabinet in nieuwe wegen, nieuwe bruggen, verbetering van onze huidige infrastructuur en flinke investeringen in het OV. In deze regio heeft Rijkswaterstaat de doorstroming al verbeterd met diverse maatregelen, bijvoorbeeld door de bewegwijzering op de ring van ’s-Hertogenbosch aan te passen.

Minister Mark Harbers (bron: Rijksoverheid)
Minister Mark Harbers (foto: Valerie Kuypers)

Het ondertekenen van de bestuursovereenkomst is een belangrijke mijlpaal voor de voortgang van de investeringen op het traject en de betrokken regio. Nu de Bestuursovereenkomst is getekend, kan de minister de Structuurvisie vaststellen. Dat gebeurt waarschijnlijk in oktober 2022. Daarna is de verkenningsfase formeel afgerond, en volgt de planuitwerkingsfase.

Stikstof

In de planuitwerkingsfase worden alle maatregelen in detail uitgewerkt. In juni 2022 maakte minister Harbers in de MIRT-brief bekend dat keuzes moeten worden gemaakt in de volgorde waarin projecten worden voorbereid. Dit moet vanwege de beperkte capaciteit aan deskundigen om stikstofberekeningen en – beoordelingen te toetsen. Het is hierdoor nog niet duidelijk wanneer de planuitwerkingsfase voor de A2 zal starten.

Incidentcamera’s

Roy Geers, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch en voorzitter van de stuurgroep van het programma: ‘Uiteraard is het teleurstellend dat de plannen voor een grootschalige verbreding van de A2 vertraging oplopen. Daarom is het juist nu extra belangrijk dat we gezamenlijk inzetten op de maatregelen die op korte termijn al het verschil kunnen maken. Op dit moment voeren we in de hele regio al maatregelen uit om de drukte op de A2 te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Denk aan de inzet van incidentcamera’s en slimme verkeerslichten, de snelle fietsroute tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch en het aantrekkelijker maken van reizen met het openbaar vervoer. Daarnaast blijven we met alle partijen de focus houden op de maatregelen voor de langere termijn en de afspraken die daarover zijn gemaakt.’

Lees ook:

Gasunie verlegt gasleidingen voor verbreding A2

Aanbesteding verbreding A2 in Limburg gestart

Auteur: Redactie

Wegverbreding A2 Deil-Vught in zicht | Infrasite
A2 bij Zaltbommel (bron: provincie Gelderland)
OOK EXTRA BRUGGEN

Wegverbreding A2 Deil-Vught in zicht

A2 bij Zaltbommel (bron: provincie Gelderland)

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerde Helga Witjes van Gelderland en andere bestuurders hebben afgelopen week een handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst voor het programma A2 Deil-Vught. Hiermee is een volgende stap gezet naar wegverbreding voor dit drukke weggedeelte en een betere doorstroming op en rond de A2.

Met de bestuursovereenkomst beloven het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente ’s-Hertogenbosch dat zij het programma verder uitwerken. Daarmee is het mogelijk om op korte termijn de MIRT-verkenningsfase af te ronden.

Bruggen

Het plan bevat nu maatregelen om op korte en lange termijn de doorstroming op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught in beide richtingen te verbeteren, de bereikbaarheid van het omliggende gebied te vergroten en de verkeersveiligheid te verhogen. Het gaat hierbij onder andere over een verbreding van de A2, een aanpassing van het knooppunt Deil en extra bruggen over de Waal en de Maas.

De maatregelen tot en met 2025 kosten samen bijna € 46 miljoen. Dit zijn maatregelen voor zowel de auto, de fiets en het openbaar vervoer. De betrokken partijen startten hier in 2018 al mee en dragen samen zorg voor de financiering. Voor maatregelen op langere termijn reserveerde het ministerie nog eens € 830 miljoen. Daar komt via deze Bestuursovereenkomst nog eens een extra pakket (Breed Mobiliteitspakket) aan regionale maatregelen bovenop. Daarvoor trekken de Brabantse en Gelderse regio ieder € 22,5 miljoen uit. Deze extra maatregelen worden uitgevoerd tussen 2023 en 2030.

900.000 woningen

Minister Harbers: ’Het wordt steeds drukker op de weg. Ik vind dat heel Nederland bereikbaar moet blijven, ook met oog op de 900.000 woningen die er in 2030 moeten zijn bijgebouwd. Daarom investeert het kabinet in nieuwe wegen, nieuwe bruggen, verbetering van onze huidige infrastructuur en flinke investeringen in het OV. In deze regio heeft Rijkswaterstaat de doorstroming al verbeterd met diverse maatregelen, bijvoorbeeld door de bewegwijzering op de ring van ’s-Hertogenbosch aan te passen.

Minister Mark Harbers (bron: Rijksoverheid)
Minister Mark Harbers (foto: Valerie Kuypers)

Het ondertekenen van de bestuursovereenkomst is een belangrijke mijlpaal voor de voortgang van de investeringen op het traject en de betrokken regio. Nu de Bestuursovereenkomst is getekend, kan de minister de Structuurvisie vaststellen. Dat gebeurt waarschijnlijk in oktober 2022. Daarna is de verkenningsfase formeel afgerond, en volgt de planuitwerkingsfase.

Stikstof

In de planuitwerkingsfase worden alle maatregelen in detail uitgewerkt. In juni 2022 maakte minister Harbers in de MIRT-brief bekend dat keuzes moeten worden gemaakt in de volgorde waarin projecten worden voorbereid. Dit moet vanwege de beperkte capaciteit aan deskundigen om stikstofberekeningen en – beoordelingen te toetsen. Het is hierdoor nog niet duidelijk wanneer de planuitwerkingsfase voor de A2 zal starten.

Incidentcamera’s

Roy Geers, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch en voorzitter van de stuurgroep van het programma: ‘Uiteraard is het teleurstellend dat de plannen voor een grootschalige verbreding van de A2 vertraging oplopen. Daarom is het juist nu extra belangrijk dat we gezamenlijk inzetten op de maatregelen die op korte termijn al het verschil kunnen maken. Op dit moment voeren we in de hele regio al maatregelen uit om de drukte op de A2 te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Denk aan de inzet van incidentcamera’s en slimme verkeerslichten, de snelle fietsroute tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch en het aantrekkelijker maken van reizen met het openbaar vervoer. Daarnaast blijven we met alle partijen de focus houden op de maatregelen voor de langere termijn en de afspraken die daarover zijn gemaakt.’

Lees ook:

Gasunie verlegt gasleidingen voor verbreding A2

Aanbesteding verbreding A2 in Limburg gestart

Auteur: Redactie