Zeeverkeerscentrale Waddenzee in Maritiem Instituut

Den Haag – De zeeverkeerscentrale Waddenzee wordt gehuisvest in het Maritiem Instituut ‘Willem Barentsz’ op Terschelling. Deze nieuwe zeeverkeerscentrale kan met moderne technologie de scheepvaart voor het gehele waddengebied begeleiden.

De keuze voor het Maritiem Instituut volgt na onderzoek naar geschikte verkeersposten in het waddengebied die het scheepvaartverkeer goed kunnen begeleiden. Hierin wordt geconcludeerd dat vanuit efficiencyoverwegingen en nieuwe Arbo-eisen, ingrijpende aanpassingen van de werkplekken in de zeeverkeersposten nodig zijn. Ook is het noodzakelijk om de oude systemen te vervangen door modernere varianten.

Het Maritiem Instituut biedt voldoende ruimte om een moderne zeeverkeerscentrale te huisvesten en voldoet aan de gestelde eisen voor huisvesting. Door huisvesting van de centrale verkeerscentrale op de Zeevaartschool zet Rijkswaterstaat een stap in de richting voor veiligheid en verkeersbegeleiding voor de gehele Waddenzee. De bouw en inrichting van de nieuwe zeeverkeerscentrale op de Zeevaartschool duren ongeveer twee jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Zeeverkeerscentrale Waddenzee in Maritiem Instituut | Infrasite

Zeeverkeerscentrale Waddenzee in Maritiem Instituut

Den Haag – De zeeverkeerscentrale Waddenzee wordt gehuisvest in het Maritiem Instituut ‘Willem Barentsz’ op Terschelling. Deze nieuwe zeeverkeerscentrale kan met moderne technologie de scheepvaart voor het gehele waddengebied begeleiden.

De keuze voor het Maritiem Instituut volgt na onderzoek naar geschikte verkeersposten in het waddengebied die het scheepvaartverkeer goed kunnen begeleiden. Hierin wordt geconcludeerd dat vanuit efficiencyoverwegingen en nieuwe Arbo-eisen, ingrijpende aanpassingen van de werkplekken in de zeeverkeersposten nodig zijn. Ook is het noodzakelijk om de oude systemen te vervangen door modernere varianten.

Het Maritiem Instituut biedt voldoende ruimte om een moderne zeeverkeerscentrale te huisvesten en voldoet aan de gestelde eisen voor huisvesting. Door huisvesting van de centrale verkeerscentrale op de Zeevaartschool zet Rijkswaterstaat een stap in de richting voor veiligheid en verkeersbegeleiding voor de gehele Waddenzee. De bouw en inrichting van de nieuwe zeeverkeerscentrale op de Zeevaartschool duren ongeveer twee jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat