Nieuw fonds moet waterinnovaties verder helpen

Om innovaties van waterschappen meer kans te geven op verbreding in Nederland en mogelijk ook in andere landen heeft de Nederlandse Waterschapsbank het NWB Waterinnovatiefonds opgericht. Dit zelfstandige fonds gaat innovatieve projecten van waterschappen financieren die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

De bank is samen met de Unie van Waterschappen al jarenlang sponsor van de Waterinnovatieprijs, maar ziet dat bekroonde innovaties vaak niet verder komen dan de ontwikkelfase. “We hebben het NWB Waterinnovatiefonds opgericht om ze verder te helpen”, zegt Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank, tevens jurylid van de Waterinnovatieprijs.

Nieuwe oplossingen

Veel van deze projecten komen moeilijk van de grond, omdat het lastig is om risicodragend vermogen te verkrijgen. Daar komt bij dat sommige innovaties niet uitsluitend betrekking hebben op waterbeheer, maar een veel bredere betekenis hebben voor bijvoorbeeld klimaat, natuur en circulariteit. Met financiële steun kunnen ze mogelijk uitgroeien tot nieuwe oplossingen waar de hele sector baat bij heeft.

“Veel van die innovaties gaan later echt rendement opleveren. Ze verdienen daarom een laatste zetje te krijgen om verder te kunnen”, aldus Piet Janssen, bestuurslid van het fonds en secretaris-directeur Hoogheemraadschap van Delfland.

Lening

Waterschappen die een beroep willen doen kunnen een aanvraag doen bij het Waterinnovatiefonds. Het gaat om een lening en voorwaarde is dat het fonds maximaal 50 procent bijdraagt van het benodigde vermogen. De waterschappen moeten zelf ook minimaal een derde meebetalen. Per aanvraag financiert het NWB Waterinnovatiefonds maximaal 2 miljoen euro.

Voorzitter van het bestuur van het nieuwe fonds is Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Vechtstromen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite