Regen

Nieuw systeem waarschuwt waterschappen bij stortregen

Het KNMI is samen met het bedrijf Weather Impact en een aantal waterschappen een pilot gestart met een early warning-systeem dat moet waarschuwen voor extreme lokale buien. Waterschappen krijgen een melding op het moment dat er in hun gebied op een bepaalde locatie veel regenval te verwachten is. Zo kunnen ze tijdig maatregelen nemen om overlast te voorkomen.

Vanwege het onverwachte en sterk lokale karakter van extreme buien is het nu lastig voor waterschappen om zich erop voor te bereiden. En dat terwijl de gevolgen groot kunnen zijn, zoals ondergelopen straten en overstromende riolen.

De pilot vloeit voort uit een onderzoek dat het KNMI en Weather Impact, het bedrijf van weerman Gerrit Hiemstra, samen uitvoeren. Het onderzoekstraject is begin vorig jaar gestart en heeft een looptijd van 2,5 jaar. Met een pilot willen de initiatiefnemers nu aantonen of het systeem bruikbaar is voor gebruikers zoals de waterschappen. De deelnemende waterschappen zijn: Aa en Maas, Limburg, Noorderzijlvest, Rijnland en De Stichtse Rijnlanden.

Dilemma

Dat onvoorspelbare karakter van hevige regenval stelt waterbeheerders geregeld voor moeilijke keuzes, zegt Eric Gloudemans van de Unie van Waterschappen op de website van de koepelorganisatie. “We weten niet precies waar en wanneer de regen valt en hoeveel het gaat regenen. Dat leidt tot het dilemma: wel voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het tijdelijk verlagen van het waterpeil, of niet? Als je als beheerder kiest om maatregelen te nemen en de neerslag uiteindelijk toch uitblijft of elders in het gebied valt, kun je te maken krijgen met watertekorten.”

De waterschappen zouden daarom geholpen zijn met een hulpmiddel zoals het early-warning-systeem dat ruim van tevoren een waarschuwing naar het waterschap stuurt in welke regio een extreme bui verwacht wordt. De gebruikers kunnen zelf bepalen wanneer ze gewaarschuwd willen worden. De een wil dat pas als de kans aanzienlijk is op grote hoeveelheden regen, de ander neemt het zekere voor het onzekere en wil ook een seintje als de kans daarop beperkt is.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite