Waterschappen lanceren digitale innovatie-etalage

Om innovaties door en voor waterschappen breed te delen is de website Winnovatie.nl gelanceerd. Het idee is dat waterschappen zo kunnen profiteren van elkaars ervaringen en eventueel makkelijker partners vinden om mee samen te werken. De site is een initiatief van Het Waterschapshuis, Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de Unie van Waterschappen.

Nu bestaat de kans waterschappen allemaal afzonderlijk proberen om hetzelfde probleem op te lossen. Om dat te voorkomen kunnen ze nu eerst kijken of andere waterbeheerders misschien al een werkende oplossing hebben.

De innovatie-etalage bevat al meer dan 130 projecten. Van autonome datagestuurde waterzuiveringen tot circulair baggeren en biocomposiet maken uit groenstromen. En van een Perceelwijzer en de inzet van drones in het waterbeheer tot een robot die 3D-onderwatermodellen levert. Per project is aangegeven welk waterschap ermee bezig is en in welk stadium een innovatie zich bevindt: van onderzoek, concept en pilot tot implementatie. Ook de projectpartners en projectleiders staan vermeld.

Oproep voor goede ideeën

Behalve een innovatie-etalage bevat Winnovatie.nl ook zogeheten challenges, uitdagingen waar de sector voor staat met daarbij de oproep aan deskundigen om met goede ideeën te komen. Het kan bijvoorbeeld gaan om technische vraagstukken op het gebied van afvalwaterzuivering, sluizen en gemalen, maar het kunnen ook vragen zijn rondom thema’s als wateroverlast, droogte, ecologie en waterbewustzijn.

Hoewel de site in eerste instantie is bedoeld voor waterschappen zien de initiatiefnemers het platform ook als kans om de samenwerking met kennisinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven te vergemakkelijken.

In gesprek met drinkwaterbedrijven

Winnovatie.nl is ontstaan uit een besloten samenwerkingsplatform waar verschillende waterschappen bij zijn aangesloten. Vorig jaar begon er een pilot van drie Brabantse waterschappen (De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta) die hun ervaringen deelden. Nu breidt Het Waterschapshuis het platform uit naar alle 21 Nederlandse waterschappen. Er lopen ook gesprekken met de drinkwaterbedrijven om aan te sluiten. Verder wordt gekeken of het inzenden van innovaties en het uitbrengen van stemmen van de bestaande Waterschapsinnovatieprijs vanaf 2021 ook via Winnovatie.nl kan verlopen.

Mieke Gordijn uit het innovatieteam van Waterschap De Dommel is blij met het initiatief, zo zegt ze op de website van het Waterschapshuis. “Zo’n openbare innovatie-etalage was al jarenlang een wens van ons. Nu kunnen we laten zien waar we mee bezig zijn, kennis delen, input ophalen en gericht samenwerken met allerlei partners en vakmensen.”

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite