CUR Bouw en Infra dag 10 mei 2007

Geslaagde innovaties: ‘nooitgedacht’ toch toegepast?

Gouda –
Op 10 mei 2007 vindt in de Goudse Schouwburg de CUR Bouw & Infra dag plaats. Rode draad in het programma is de onmisbare bijdrage van de mens, en in het bijzonder de technisch opgeleide mens, aan innovaties. Hoe komen succesvolle innovaties tot stand? Welke factoren hebben bijgedragen aan het succes van gerealiseerde innovaties? En voor welke uitdaging staan we op het vlak van techniek en innovatie voor de toekomst? Hoe zorgen wij dat ook de generaties na ons kunnen beschikken over een veilig gebouwde omgeving?

Geslaagde innovaties zijn meer dan een optelsom van succesfactoren zoals: een vraag uit de markt, nieuwe technologie en economisch voordeel. Als de succesfactoren gegeven zijn, zijn het nog altijd de mensen die door experimenteren, kennis delen en het doen van onderzoek de werkelijke vernieuwing tot stand brengen.

Innoveren is een vorm van creëren. Creëren doet een beroep op de scheppende krachten waarover ieder mens, en dus ook de technicus, beschikt. Daar horen termen bij als creativiteit, arbeidsvreugde, inspirerende uitdagingen. Doorslaggevend voor een geslaagde innovatie is dan ook het beroepsmatige enthousiasme van de mens achter de technologie.

Dit enthousiasme over ‘ons’ vak willen we op de CUR Bouw & Infra dag 2007 laten zien en ervaren. We laten enthousiaste mensen aan het woord, die bij succesvolle innovaties zijn betrokken. Zij nemen u mee in inspirerende persoonlijke verhalen. Verhalen waar wij, en ook u, warm van worden. En we willen ons netwerk, ú dus, prikkelen om mee te denken over technische innovaties voor de toekomst…

Noteer de datum alvast: donderdag 10 mei 2007, Goudse Schouwburg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CUR