WINN brengt waterinnovatieopgaven RWS in kaart

Den Haag – WINN wil de waterinnovatieopgaven van Rijkswaterstaat op de lange termijn (10-100 jaar) in kaart brengen. Wat moet Rijkswaterstaat nu doen om Nederland in de toekomst veilig, schoon en leefbaar te houden? Onlangs besprak WINN met het bestuur van Rijkswaterstaat de resultaten van een verkennend onderzoek naar maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen, die van invloed zijn op de toekomst van het waterbeheer in Nederland. Zoals bijvoorbeeld het veranderende klimaat, de economische verschuivingen in de wereld en de individualisering van onze maatschappij.

Zomer 2006 vraagt WINN een aantal externe deskundigen in diverse maatschappelijke en wetenschappelijke sectoren naar hun mening, onder wie Paul Schnabel (Sociaal Cultureel Planbureau), Nout Wellink (De Nederlandsche Bank), Pier Vellinga (VU) en Jacqueline Cramer (SER). Welke maatschappelijke ontwikkelingen voorzien zij? Welke invloed hebben die ontwikkelingen op het waterbeheer? Welke grote innovatieopgaven volgen daaruit voor Rijkswaterstaat? Ondertussen bereidt WINN brainstormsessies met externe gezaghebbenden voor. Via de website http://www.rws.nl/rws/waterinnovatiebron houden we u op de hoogte.

Via de website kunt u u de WINN-tussenrapportage ‘Waterbewegingen- van kwetsbaar land naar duurzame delta’ downloaden. Voor meer informatie over het onderzoek of de brainstormsessies kunt u contact opnemen met Willem Bruggeman, themaleider Platform.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: WINN (WaterINNovatiebron)