Uitstel tender pilot Netwerkgeorienteerd Inkopen

Absoluut geen afstel

Rotterdam – De tender van de ‘natte’ PIM pilot Netwerkgeoriënteerd Inkopen in Zeeland is onlangs uitgesteld. Geen gering besluit, gelet op de belangen en de reeds geïnvesteerde tijd en energie van de markt en van RWS. Medewerkers van het district Zeeuwse Delta reageren teleurgesteld over het uitstel.

Toch moest hij het besluit nemen, vindt Directeur Water en Scheepvaart Zeeland Hans van der Togt. ‘Er zijn nu simpelweg de mensen niet voor. Vanwege de aantrekkende conjunctuur en de grote werkvoorraad binnen Rijkswaterstaat is er binnen de dienst, maar ook daarbuiten een tekort aan de benodigde specialistische functies voor het opstellen van het Service Provider Contract. We hopen dit knelpunt op korte termijn op te lossen. Als je niet met volle capaciteit start loop je schade op in de contractbegeleiding. Dan valt het project om, nog voor het goed en wel op gang is. Het uitstel is een pas op de plaats, meer niet.’

De mensen waar men zo om zit te springen, vormen het contractbeheersteam voor de pilot-uitvoering: een contractmanager, een contractgemachtigde, de performancemedewerker die de SLA’s (Service Level Agreements) bewaakt, elektrotechnische en werktuigbouwkundige specialisten, technische uitvoerders en een toetser. Deze medewerkers zijn al geselecteerd, maar ze zitten tot over hun oren in het werk binnen het district Zeeuwse Delta.

Eigen mensen
Projectleider van de pilot, Wim Koops (RWS Zeeland), heeft begrip voor het uitstel: ‘Voor alle duidelijkheid: de ambitie en ideeën van de pilot blijven onveranderd. Wij willen graag zo spoedig mogelijk verder met eenzelfde contract. Maar zonder een deskundig contractbeheersteam wordt het niets. Zij moeten de continuïteit van de vaarweg borgen, zich de veranderende werkwijzen eigen maken, en zorgen voor kennisuitwisseling en -borging in de organisatie.’

Het contract was klaar voor de aanbesteding, dat wel. ‘Maar als de aannemer vragen gaat stellen moeten er RWS’ers zijn om ze te beantwoorden. De overdracht aan de markt wil je met eigen mensen doen’, vindt Koops. ‘Je ontwikkelt samen het service provider contract, je gaat samen een intensief groeitraject in. Dan geef je er ook allebei de volle aandacht aan.’

Ondertussen
Uitstel is geen afstel, de tender komt echt. ‘Afwachten hoeft helemaal niet, integendeel,’ zegt Van der Togt. ‘Het tekort aan mensen is tijdelijk. De projectgroep gaat onverminderd snel verder met het detailleren en toetsen van het contract. De afspraken met de Transparantietafel en Linking PIM gaan gewoon door. Dat is een langdurig consultatietraject voor beide partijen, en is vooral een kwestie van vertrouwen, houding en gedrag. Het is niet zozeer afhankelijk van het groeicontract in Zeeland. Over de consultatiedag van 9 maart 2007 zullen we nog een terugkoppeling geven, naar de aanwezigen persoonlijk en via internet. Verder is het natuurlijk handig de gebruikelijke communicatielijnen en die met Rijkswaterstaat open te houden.’

Kader: Flink slikken voor district Zeeuwse Delta
‘Onze medewerkers snappen de keuze van het management. Als je niet voldoende mensen hebt moet je inderdaad niet beginnen. Maar ze zijn wel teleurgesteld over het uitstel van de tender’, vertelt Patrick van Vliembergen, Hoofd Planmatig Beheer in het District Zeeuwse Delta. ‘Na hun aanvankelijke onzekerheid over de nieuwe manier van samenwerken zijn ze hard aan de slag gegaan met de invulling van de contractvorm. Dat deden ze naast hun gewone werk. Hun betrokkenheid is groot, maar ik proef dat ze nu door het uitstel moeite hebben om het door te zetten.’

Van Vliembergen is echter niet pessimistisch. ‘We lossen het heus wel op, als we extra mensen mogen inzetten voor de duur van het groeitraject. Daar is geen reuzebedrag voor nodig. Ik kan me niet voorstellen dat het geld een probleem is, mede gelet op het belang van de pilot voor RWS. Groter knelpunt is de overspannen arbeidsmarkt voor de functies die we zoeken.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM)