Coronabord bij bouwplaats Oosterhout

Bouw optimistischer dan vlak na corona-uitbraak

Foto: Yvonne Ton

Ondanks alle beperkende maatregelen is de hele bouwketen een stuk optimistischer geworden naarmate de coronacrisis langer duurt. Aan het begin van de pandemie hield nog bijna 40 procent rekening met een omzetdaling op korte termijn. Afgelopen najaar was dat nog maar één op de honderd bedrijven. Voor de langere termijn is de sector een stuk somberder, onder meer doordat een goede oplossing voor de stikstofproblemen uitblijft.

De cijfers zijn afkomstig uit de Monitor Bouwketen najaar 2020 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De peiling is sinds de uitbraak van corona voor de tweede keer uitgevoerd in opdracht van brancheorganisaties Bouwend Nederland, BNA, Techniek Nederland en Koninklijke NLingenieurs. De eerste keer gebeurde dat in mei, de tweede keer in november.

Werkvoorraad

Binnen de bouwketen zien de installatiebedrijven de toekomst het zonnigst in. Dat segment heeft dan ook binnen de keten met gemiddeld 10,5 maanden de grootste werkvoorraad. Maar ook bouwbedrijven zijn aanzienlijk minder somber dan een half jaar eerder.

Bouw- en infrabedrijven hebben gemiddeld een werkvoorraad van 9,5 maanden, 0,1 maand minder dan een half jaar eerder. De GWW-sector zag de orderportefeuille met 0,3 maand groeien naar 7,2 maanden werk. Bij de B&U-bedrijven daalde de werkvoorraad juist met 0,3 maand tot 10,7 maanden. Zo’n 8 procent van alle bouwbedrijven verwacht een omzetdaling en één op de 25 denkt dat het nodig zal zijn om het personeelsbestand te verkleinen. Die voorspellingen zijn minder somber dan een half jaar geleden.

Stagnatie

Behalve naar werkvoorraad keken de onderzoekers ook naar stagnatie van de lopende projecten als gevolg van corona. GWW-bedrijven hebben daar het minste last van (74 procent), maar ook B&U-bedrijven kunnen aardig doorwerken (63 procent). In mei hadden beide groepen nog iets meer last van stagnatie.

Stagnatie door gebrek aan personeel is een belangrijkere factor geworden het afgelopen jaar. Van de GWW-bedrijven had 4 procent daar last van in het najaar (in mei was dat nog 1 procent), van de B&U-bedrijven 7 procent (was in mei 6 procent). Het grootste deel van de bouwbedrijven (83 procent) beoordeelt de eigen orderportefeuille als normaal of groot. Ongeveer eenzelfde deel (80 procent) verwacht de prijzen de komende periode op hetzelfde niveau te houden.

Faillissementscijfers CBS

Ook de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het aantal faillissementen stemmen tot optimisme. Dat aantal is in 2020 voor alle bedrijfstakken samen in twintig jaar nog nooit zo laag geweest, al waren er sectoren zoals de horeca die zware klappen kregen. Bij de bouw was daarvan geen sprake. Volgens het CBS werden gingen er in de bouw vorig jaar 253 bedrijven failliet, exclusief de eenmansbedrijven. In 2019 waren dat er nog 291. Dat het aantal faillissementen in 2020 zo laag was is waarschijnlijk grotendeels te danken aan de overheidssteun die veel bedrijven ontvingen.

Lees ook

GWW-investeringen gaan stijgen, projecten steeds complexer

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie Infrasite