STANDAARDISATIE

Havenbedrijf Rotterdam laat na 200 jaar NAP varen

Peilschaal NAP (bron Rijkswaterstaat)
Peilschaal NAP (bron Rijkswaterstaat)

Zo’n 200 jaar gold het NAP (Normaal Amsterdams Peil) als de basis voor de scheepvaartbegeleiding in de Rotterdamse haven. Vanaf 1 juli heeft het Havenbedrijf Rotterdam afscheid genomen van het NAP in de communicatie met de zeevaart. Voortaan hanteert het ‘Approximate Lowest Astronomical Tide (ALAT)’ als referentie voor waterdieptes en waterstanden in het toelatingsbeleid. Dit referentievlak is internationaal gebruikelijk in de scheepvaart.

‘De aanpassing past in het streven van het Havenbedrijf naar verregaande internationale standaardisatie omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor de digitalisering van de scheepvaartbegeleiding’, aldus René de Vries, Rijkshavenmeester van Rotterdam. LAT is het laagste getijdeniveau voorspeld onder astronomische omstandigheden.

Het nieuwe referentievlak is tot stand gekomen in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie. De haven sluit zich hiermee aan bij de internationale taal als het gaat om waterdieptes en waterstanden, met meer efficiëntie en veiligheid tot gevolg. Op de verschillende uitgaven van het Havenbedrijf Rotterdam staan de waterdieptes en waterstanden voorlopig nog zowel in ALAT als NAP.

LEES OOK

200 jaar NAP: cruciaal voor een veilig en droog Nederland

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie