Organisatiewijziging Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud

Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud past per 1 september 2012 het huidige organisatiemodel aan. Doelstelling is het slagvaardiger maken van het bureau in veranderende marktomstandigheden. De organisatorische aanpassing heeft geen directe consequenties voor het aantal arbeidsplaatsen.

Meest in het oogspringende aanpassing is het omvormen van het huidige organisatiemodel van dertien businessgroepen tot een model met zes marktgerichte businesslijnen: Beheer & Data, Ruimte, Veiligheid, Infra, Milieu en Realisatie. Zusteronderneming Oranjewoud Realisatie BV wordt hierbij integraal onderdeel van het Advies- en Ingenieursbureau. De nieuwe businesslijnen worden aangestuurd door een businesslijn-directeur.

De nieuwe inrichting van de organisatie resulteert in een organisatie die slagvaardiger kan opereren in een veranderende markt. Het nieuwe businessmodel sluit ook aan op dat van de buitenlandse advies- en ingenieursdiensten die opereren onder de naam Antea Group.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Antea Group